Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Měkký míč – overball

Jednotlivá cvičení

Kolotoč

Cíl zahřátí organismu
Základní postavení stoj spatný, upažit, overball v pravé
Provedení podávání overballu střídavě za koleny a nad hlavou
Přehrát video
Přehrát video

Sprcha

Cíl posílení svalů paží
Základní postavení stoj spatný, overball nad hlavou obouruč
Provedení nádech, s výdechem tlak dlaněmi do overballu, s nádechem uvolnit
Přehrát video
Přehrát video

Opička

Cíl zahřátí organismu
Základní postavení stoj spatný, upažit, overball v pravé
Provedení stoj – pokrčit přednožmo pravou/levou – podávání overballu střídavě pod pravým a levým kolenem
Přehrát video
Přehrát video

Semínko

Cíl zahřátí organismu
Základní postavení stoj spatný, upažit, overball v pravé
Provedení úkrok vpravo, podřep, overball obouruč před kolena a zpět
Přehrát video
Přehrát video

Mačkání citronu

Cíl posílení svalů paží a svalů trupu
Základní postavení stoj spatný, připažit, overball v pravé opřít o stehno
Provedení s výdechem tlak dlaní do overballu, s nádechem uvolnit
Přehrát video
Přehrát video

Mačkání houby I

Cíl posílení svalů trupu a paží
Základní postavení stoj spatný, overball před prsa obouruč
Provedení s výdechem tlak dlaní do overballu, s nádechem uvolnit
Přehrát video
Přehrát video

Jednička

Cíl protažení svalů paží
Základní postavení stoj spatný, overball za tělem obouruč
Provedení zapažit povýš
Přehrát video
Přehrát video

Bim – bam

Cíl uvolnění svalů krku
Základní postavení stoj spatný, připažit, overball v pravé opřít o stehno
Provedení Oblouky hlavou střídavě k pravému a levému rameni
Přehrát video
Přehrát video

Strom ve větru

Cíl protažení svalů trupu
Základní postavení stoj spatný, overball nad hlavou obouruč
Provedení s výdechem úklon vpravo/vlevo, s nádechem zpět
Přehrát video
Přehrát video

Stůl

Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Základní postavení stoj spatný, overball nad hlavou obouruč
Provedení ze vzpažení hluboký ohnutý předklon, overball na zem, postupný vzpřim
Přehrát video
Přehrát video

Houpačka

Cíl zahřátí organismu, posílení svalů paží
Základní postavení stoj spatný, overball před tělem obouruč
Provedení úkrokem pravé podřep únožný levou, obloukem dolů obouruč vyhodit overball nad hlavu (nádech), chytit obouruč a zatlačit dlaněmi do overballu (výdech) – přenosem vlevo podřep únožný pravou, obloukem dolů obouruč vyhodit overball nad hlavu (nádech), chytit obouruč a zatlačit dlaněmi do overballu (výdech)
Přehrát video
Přehrát video

Mávání na kamaráda

Cíl protažení svalů trupu a paží
Základní postavení sed zkřižný skrčmo na overballu, pokrčit připažmo, dlaně na kolena
Provedení s výdechem úklon vpravo, pravá dlaň na zem, pokrčit vzpažmo levou, zamávat a s nádechem zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Nebe

Cíl protažení svalů trupu a horních končetin, rovnovážné cvičení
Základní postavení sed zkřižný skrčmo na overballu, skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl
Provedení s výdechem protažení paží do vzpažení zevnitř, dlaně vpřed a s nádechem zpět; vytáhnout trup za pažemi
Přehrát video
Přehrát video

Mandarinka

Cíl protažení a posílení šíjových svalů
Základní postavení sed zkřižný skrčmo na overballu, skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl
Provedení s výdechem předklon hlavy, s nádechem vzpřim, lehký tlak hlavou do rukou
Přehrát video
Přehrát video

Podívej se na kamaráda

Cíl uvolnění šíjových svalů
Základní postavení sed zkřižný skrčmo na overballu, pokrčit připažmo, dlaně na kolena
Provedení střídavě otáčet hlavu vpravo a vlevo
Přehrát video
Přehrát video

Mačkání houby II

Cíl posílení svalů trupu a paží
Základní postavení sed zkřižný skrčmo, overball před prsa obouruč
Provedení s výdechem tlak dlaní do overballu, s nádechem uvolnit
Přehrát video
Přehrát video

Sprcha II

Cíl posílení svalů paží
Základní postavení sed zkřižný skrčmo, overball nad hlavou obouruč
Provedení nádech, s výdechem tlak dlaněmi do overbalu, s nádechem uvolnit
Přehrát video
Přehrát video

Blesk

Cíl protažení svalů paží
Základní postavení sed zkřižný skrčmo, overball za tělem obouruč
Provedení zapažit povýš
Přehrát video
Přehrát video

Formule 1

Cíl posílení a protažení svalů trupu, bérce a paží
Základní postavení sed na overballu, předpažit, ruce sklopit dovnitř, prsty se dotýkají
Provedení Chodidla střídavě napínat a vztyčit, spojenými pažemi osmy
Přehrát video
Přehrát video

Most

Cíl posílení svalů celého těla
Základní postavení sed na overballu, předpažit, ruce sklopit dovnitř, prsty se dotýkají
Provedení zvednutím pánve vzpor vzadu ležmo, výdrž a zpět
Přehrát video
Přehrát video

Autodráha

Cíl posílení svalů břicha, koordinace pohybů
Základní postavení sed pokrčmo roznožný, overball v pravé
Provedení podávat overball střídavě pod pravým a levým kolenem, dráha míče tvoří ležatou osmu
Přehrát video
Přehrát video

Cíl

Cíl protažení svalů zad a dolních končetin
Základní postavení sed, overball nad hlavou obouruč
Provedení předklon, overball na nárty a kutálet po nohách směrem k trupu
Přehrát video
Přehrát video

Rybička

Cíl posílení svalů trupu a dolních končetin
Základní postavení leh na pravém boku, vzpažit pravou, levá pokrčit předpažmo dovnitř, opřít dlaní o podložku, overball mezi kotníky
Provedení opakovaně nohy zvednout a spustit nebo drobné hmity spojenýma nohama; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Svíčka

Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin, posílení svalů celého těla
Základní postavení leh, overball mezi kotníky
Provedení leh vznesmo, špičky na základně – stoj na lopatkách („svíčka“) – leh vznesmo, špičky na základně a zpět do ZP
Přehrát video
Přehrát video

Kolo

Cíl posílení svalů břicha a dolních končetin
Základní postavení leh – pokrčit přednožmo, overball pod pánví
Provedení přednožit dolů levou, skrčit přednožmo pravou – kroužení střídnonož
Přehrát video
Přehrát video

Malý most

Cíl posílení svalů trupu
Základní postavení leh pokrčmo, overball pod pánví
Provedení nádech, s výdechem zvednout pánev, výdrž, nádech a s výdechem zpět
Přehrát video
Přehrát video

Nůžky

Cíl posílení břišních svalů
Základní postavení leh – přednožit, overball pod pánví
Provedení leh – přednožit, střídavě hmitat pravou a levou vpřed
Přehrát video
Přehrát video

Stěrače

Cíl posílení břišních svalů
Základní postavení leh – přednožit, overball pod pánví
Provedení leh – střídavě přednožit vlevo a vpravo
Přehrát video
Přehrát video

Klepítka

Cíl posílení břišních svalů
Základní postavení leh – přednožit, overbal pod pánví
Provedení leh – střídavě roznožit a zkřížit pravou/levou vpřed
Přehrát video
Přehrát video
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. |
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2016