Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Ručník nebo cop

Jednotlivá cvičení

Kytka ve větru

Cíl správné držení těla, protažení svalů trupu
Základní postavení stoj spatný, ručník nad hlavou rovně
Provedení s výdechem úklony vpravo, s nádechem zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Podívej se na kytičku I

Cíl protažení svalů trupu
Základní postavení stoj spatný, ručník za hlavou rovně
Provedení s výdechem otočit trup vpravo, s nádechem zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Podívej se na kytičku II

Cíl protažení svalů trupu
Základní postavení stoj spatný, ručník nad hlavou rovně
Provedení s výdechem otočit trup vpravo, s nádechem zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Orloj

Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Základní postavení stoj rozkročný, ručník nad hlavou rovně
Provedení úklon vpravo – předklon vpravo – obloukem dolů předklon vlevo – úklon vlevo a vzpřim; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Písmena (X, A)

Cíl protažení svalů trupu
Základní postavení stoj rozkročný, ručník nad hlavou rovně
Provedení rovný předklon, ručník nad hlavou rovně, výdrž – hluboký ohnutý předklon, ručník nad hlavou rovně, výdrž – postupný vzpřim do ZP
Přehrát video
Přehrát video

Podívej se na kytičku III

Cíl protažení svalů trupu
Základní postavení stoj spatný, ručník na lopatkách rovně
Provedení s výdechem otočit trup vpravo, s nádechem zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Tulipán

Cíl protažení svalů trupu
Základní postavení stoj spatný, ručník za tělem svisle pravou vzhůru
Provedení úklon vlevo, ručník za tělem svisle pravou vzhůru – vzpřim, ručník nad hlavou rovně; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Řepa

Cíl protažení svalů dolních končetin
Základní postavení stoj spatný, ručník nad hlavou rovně
Provedení ZP – podřep přednožný mírně zevnitř pravou, chodidlo vztyčit, mírný předklon, ručník pod chodidlem – tahem za ručník přitáhnout vztyčené chodidlo – zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Klíště

Cíl protažení svalů dolních končetin
Základní postavení stoj spatný, ručník nad hlavou rovně
Provedení ZP – hluboký předklon, přechycením ručník za nohy – přitáhnout trup k nohám – vzpřim, ručník přechytit – ZP
Přehrát video
Přehrát video

Motýl

Cíl protažení svalů paží a dolních končetin
Základní postavení stoj spatný, ručník nad hlavou rovně
Provedení ZP – hluboký předklon, ručník obloukem vzad za nohy – přitáhnout trup k nohám – vzpřim, ručník obloukem vzhůru nad hlavu – ZP
Přehrát video
Přehrát video

Pejsek

Cíl uvolnění a protažení trupu
Základní postavení vzpor klečmo, ručník na lýtka
Provedení úklon vpravo, chodidla vpravo, pohled na chodidla – zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Kolečko

Cíl posílení svalů trupu, koordinace pohybu
Základní postavení klek, ručník nad hlavou rovně
Provedení pohybem vlevo sed odbočný vpravo skrčmo – sed skrčmo – klek
Přehrát video
Přehrát video

Kopec

Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Základní postavení široký sed roznožný, ručník nad hlavou rovně
Provedení předklon vpravo, ručník k pravému kotníku rovně levou vpřed – zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Otěže I

Cíl protažení svalů dolních končetin
Základní postavení sed, cop na stehnech rovně
Provedení skrčit únožmo pravou, pravé chodidlo k levému stehnu, levé chodidlo vztyčit, ručník pod levé chodidlo – tahem za ručník přitáhnout vztyčené chodidlo; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Otěže II

Cíl protažení svalů dolních končetin
Základní postavení sed roznožný skrčmo pravou, pravé chodidlo k levému stehnu, levé chodidlo vztyčit, trup otočit vpravo, ručník nad hlavou rovně
Provedení předklon, ručník pod chodidlo – tahem za ručník přitáhnout chodidlo – zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Stonožka I

Cíl protažení svalů dolních končetin
Základní postavení sed, ručník před prsa rovně
Provedení skrčit pravou a provléct nad ručníkem do sedu přednožného povýš pravou – ručník mezi stehny rovně a zpět; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Stonožka II

Cíl posílení svalů trupu a dolních končetin
Základní postavení sed, ručník před prsa rovně
Provedení skrčit a provléct obě nohy nad ručníkem do sedu – ručník vzadu dole rovně a zpět
Přehrát video
Přehrát video

Akvabela

Cíl protažení svalů dolních končetin
Základní postavení leh pokrčmo – přednožit pravou, chodidlo vztyčit, předpažit, ručník pod chodidlo
Varianty ZP
  • ručník za kotník
  • přednožit obě nohy současně
Provedení tahem za ručník přitáhnout vztyčené chodidlo; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Protinožec

Cíl protažení svalů dolních končetin
Základní postavení leh – přednožit, ručník za lýtka
Provedení kroužení chodidly, chodidla střídavě vztyčit a napnout
Přehrát video
Přehrát video

Řeka

Cíl posílení svalů celého těla
Základní postavení leh pokrčmo na lopatkách, zvednout pánev, ručník vzadu dole rovně
Provedení pohyby paží s ručníkem z připažení do skrčení připažmo (po zemi) a zpět
Přehrát video
Přehrát video
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. |
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2016