Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Náčiní k rozcvičení

Velký míč – Gymball

Gymball

Velký míč se zpočátku používal jako fyzioterapeutická pomůcka, později se objevuje i jako cvičební pomůcka v komerční sféře. Pro svoje vlastnosti se postupně dostává i do prostředí domácností a škol. Bývá využíván ke cvičení, sedění i relaxaci.

Správná velikost je základním požadavkem pro korektní využití míče. Při posazení na míč by měly být úhly mezi osou trupu a stehna a osou stehna a holeně větší než 90°. Velikost míče pro děti mladšího školního věku se pohybuje podle výšky od průměru 42 cm po průměr 55 cm. Nosnost míčů je zpravidla 300 kg. Mezi základní vlastnosti patří pružnost materiálu, kterou je nutno zohlednit při výběru míče (příliš měkký neposkytuje podmínky pro správné sedění a provedení cviků).

Správný sed na míči

 • hlava vzpřímená, lehce zasunutá brada,
 • hrudník otevřený („světýlko“),
 • lopatky přitisknuty k hrudníku („nemáme křidélka“),
 • ramena dolů a do šířky („stékání kapky vody“),
 • vtažené břicho („jako by nás někdo chtěl udeřit do břicha“),
 • pánev v neutrální poloze (ruce na lopaty kostí kyčelních, vyzkoušet sklápění pánve),
 • stehna, kolena a chodidla v jedné ose, nohy mírně rozkročené, bérce kolmo k zemi, chodidla volně položená na zemi.

Zásady při cvičení

Gymball
 • cvičení provádíme v takovém prostředí, abychom předešli úrazům a jiným zdravotním komplikacím (bezprašné, bezpečné prostředí, bez ostrých hran a rohů),
 • výběr cvičení přizpůsobujeme aktuálnímu zdravotnímu stavu, úrovni a náladě cvičenců,
 • začínáme jednoduššími cviky a přecházíme ke cvikům náročnějším,
 • cvičení provádíme správnou technikou, plynule (nikoli švihem), dodržujeme správné dýchání, v dynamických cvičeních dodržujeme zásady správného provedení cviků,
 • před začátkem cvičení zkontrolujeme a připravíme velké míče a případné další pomůcky (např. podložky apod.),
 • nahuštění velkých míčů by mělo být takové, aby se míč při používání příliš nedeformoval,
 • oblečení na cvičení by mělo být pohodlné, raději obepínající tělo, cvičíme naboso, příp. v pohodlné sportovní obuvi.

Měkký míč – Overball

Overball

Podobně jako velký míč se měkký míč (též zvaný overball, softball, softgym atd.) nejdříve používal ve fyzioterapii a později našel uplatnění i v komerční sféře a domácnostech. Je vyroben z měkkého pružného materiálu, je lehký a snadno přenositelný. Uváděná nosnost bývá 100 kg. Průměr míče v originálním provedení je 25 cm, na trhu lze však zakoupit měkké míče menších i větších průměrů. Lze je pořídit ve velmi příznivých cenových relacích.

Využití měkkého míče je velmi variabilní. Kromě nejčastějšího využití – uvolňování, protahování a posilování svalů těla – jej lze využít i jako hračku, sportovní pomůcku jiného než původního zaměření (např. jako metu, plnohodnotný míč, psychomotorickou pomůcku apod.), antistresový prostředek i sedací a polohovací pomůcku.

Overball

Zásady při cvičení

 • cvičení provádíme v takovém prostředí, abychom předešli úrazům a jiným zdravotním komplikacím (bezprašné, bezpečné prostředí),
 • výběr cvičení přizpůsobujeme aktuálnímu zdravotnímu stavu, úrovni a náladě cvičenců,
 • začínáme jednoduššími cviky a přecházíme ke cvikům náročnějším,
 • cvičení provádíme správnou technikou, plynule (nikoli švihem), dodržujeme správné dýchání,
 • před začátkem cvičení zkontrolujeme a připravíme měkké míče a případné další pomůcky (např. podložky apod.),
 • nahuštění měkkých míčů by mělo odpovídat zvoleným činnostem, schopnostem a dovednostem cvičenců (zpravidla se začíná cvičit s podhuštěnějšími měkkými míči a obtížnost stejného cvičení se zvyšuje s jeho větším nafouknutím),
 • oblečení na cvičení by mělo být pohodlné, raději obepínající tělo, cvičíme naboso, příp. v pohodlné sportovní obuvi.

Švihadlo

Švihadlo

Historie používání švihadla spadá již do období starověkého Egypta, kdy lidé splétali rostliny do lan, která využívali mimo jiné také pro zábavu – k přeskokům.

Švihadla mohou být vyrobená z různých materiálů (konopné, různé druhy, průměry a typy provazů a lan, syntetická, korálková, kožená, kabelová atd.), mohou být opatřena držátky (dřevěná, umělohmotná) nebo jen uzly na koncích (švihadla gymnastická), mohou být uprostřed rozšířená nebo stejně silná po celé délce.

Délka švihadla pro základní manipulaci a přeskoky: při postavení jednonož (někdy uváděno obounož) na střed švihadla dosahují konce k podpažním jamkám (nebo mezi prsa a podpažní jamky). Příliš dlouhé nebo krátké švihadlo nedovolí správné provedení přeskoků.

Švihadlo držíme jednoruč nebo obouruč, může být rozložené nebo složené (na poloviny, na čtvrtiny), můžeme ho držet za konce, za střed nebo jinde. Se švihadlem můžeme komíhat, můžeme dělat oblouky, kruhy, kroužit, přeskakovat, předávat si švihadlo, vypouštět, vyhazovat, chytat, obtáčet, namotávat a příp. využívat jiným způsobem (jako pomůcku k předávání baby, tvorba „švihadlových obrázků“, překážka na překážkové dráze apod.)

V současné době je používání švihadel dětmi při volnočasových aktivitách na ústupu. Dříve děti skákaly venku „školky“, při nichž zdokonalovaly své dovednosti, jemnou i hrubou motoriku. Vzhledem k aktuálním trendům trávení volného času se tyto činnosti téměř vytratily a děti se se švihadlem seznamují více méně jen v hodinách tělesné výchovy.

Některá fitness zařízení v současnosti nabízí nový druh soutěžní i volnočasové aktivity Rope skipping. Jedná se o skákání přes švihadla různých druhů a délek. Kolébkou Rope skipping je USA.

Zásady při cvičení

Švihadlo
 • cvičení provádíme v takovém prostředí, abychom předešli úrazům a jiným zdravotním komplikacím (bezprašné, bezpečné prostředí),
 • cvičenec má kolem sebe z důvodu bezpečnosti dostatek volného místa,
 • výběr cvičení přizpůsobujeme aktuálnímu zdravotnímu stavu, úrovni a náladě cvičenců,
 • začínáme jednoduššími cviky a přecházíme ke cvikům náročnějším,
 • cvičení provádíme správnou technikou, dodržujeme správné dýchání,
 • před začátkem cvičení zkontrolujeme a připravíme švihadla a případné další pomůcky,
 • oblečení na cvičení by mělo být pohodlné, raději obepínající tělo, cvičíme v pohodlné sportovní obuvi, příp. naboso.

Tyč

Tyč

Tyč náleží k pomůckám, které se využívají po staletí. Základní délka tyče je 100 cm, mohou být tyče kratší i delší. Nejčastěji se cvičí s tyčemi dřevěnými, nověji zakoupené tyče jsou vyrobeny z plastu. Výhodou plastových tyčí je jejich hmotnost, barevnost a „nezničitelnost“ (i když i ty se zničit dají). Plastové tyče jsou zpravidla bezpečnější při používání v kolektivu dětí. Kovové tyče se v současnosti v hodinách tělesné výchovy využívají minimálně.

Tyč držíme jednoruč, obouruč nebo jinou částí těla, nadhmatem, podhmatem nebo kombinací obou, na koncích, uprostřed nebo na jiném místě, rovně, svisle, šikmo. Tyč můžeme využít také jako balanční pomůcku – vyvažování tyče na dlani, prstech nebo jiné části těla, balancování těla ve stoji na tyči apod.

Zásady při cvičení

Tyč
 • cvičení provádíme v takovém prostředí, abychom předešli úrazům a jiným zdravotním komplikacím (bezprašné, bezpečné prostředí),
 • cvičenec má kolem sebe z důvodu bezpečnosti dostatek místa,
 • výběr cvičení přizpůsobujeme aktuálnímu zdravotnímu stavu, úrovni a náladě cvičenců,
 • začínáme jednoduššími cviky a přecházíme ke cvikům náročnějším,
 • cvičení provádíme správnou technikou, plynule (nikoli švihem), dodržujeme správné dýchání,
 • před začátkem cvičení zkontrolujeme a připravíme tyče a případné další pomůcky (např. podložky apod.),
 • oblečení na cvičení by mělo být pohodlné, raději obepínající tělo, cvičíme naboso, příp. v pohodlné sportovní obuvi.

Ručník nebo cop

Ručník nebo cop

Cvičení s ručníkem se využívá především v rehabilitaci. Ve školních podmínkách ho lze poměrně jednoduše využít (ve třídách děti mívají ručníky pověšené nebo by si je měly nosit s sebou do školy). Cvičení obohacená o netradiční pomůcku přináší do cvičení dětí nový rozměr.

Ručník je možné nahradit copem, který se využívá při cvičení pilates. Cop (též Fletcher Towelwork) začal využívat žák J. H. Pilatese Ron Fletchher jako pomůcku pro nácvik správného držení těla při cvičení pilates. Délka copu je 110 cm a je vyroben ze spleteného lehce pružného materiálu.

Zásady při cvičení

Ručník nebo cop
 • cvičení provádíme v takovém prostředí, abychom předešli úrazům a jiným zdravotním komplikacím (bezprašné, bezpečné prostředí),
 • výběr cvičení přizpůsobujeme aktuálnímu zdravotnímu stavu, úrovni a náladě cvičenců,
 • začínáme jednoduššími cviky a přecházíme ke cvikům náročnějším,
 • cvičení provádíme správnou technikou, plynule, dodržujeme správné dýchání,
 • před začátkem cvičení připravíme copy (nebo si děti přichystají ručníky) a případné další pomůcky (např. podložky apod.),
 • oblečení na cvičení by mělo být pohodlné, raději obepínající tělo, cvičíme naboso, příp. v pohodlné sportovní obuvi.
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. |
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2016