Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Školní pozemek

Školní pozemek je označení pro pozemek, jehož vlastníkem je vzdělávací zařízení. Může se jednat o zahradu, která slouží pro pěstování rostlin, nebo jakékoliv prostranství pro výuku či relaxaci žáků. Za školní pozemek je možné považovat i hřiště. Výuka, která probíhá na pozemku, může mít několik variant podle toho, zda je některá část školního pozemku upravená pro specifickou činnost, která se týká přímo jednotlivých vzdělávacích oborů, např. práce na školní zahradě, ve školním arboretu, geologickém parku nebo jinak upravené terénní laboratoři. Školní pozemek je možné také využít k výuce témat, která by se mohla vyučovat také v klasické třídě, ale pobyt žáků venku nabízí možnost získání nových podnětů k přemýšlení. Úprava školních pozemků, budování venkovních učeben a jiných, výše uvedených upravených pozemků prožívá v současné době svoji renesanci, viz server Proměny pro školy2. Vše záleží na poloze školy, velikosti pozemku, a hlavně na vedení školy a učitelích, zda tyto možnosti chtějí využívat.

Nabízená aktivita, která se týká využití QR kódů ve výuce (kap. 1.1) se může odehrávat i na školním hřišti. Je to typ terénní výuky, který přímo nepracuje s prostředím, ve kterém je výuka uskutečňována. Venkovní prostor slouží především k nácviku orientace a práce s informačními technologiemi a zábavnou formou s pohybem je žákům předkládáno učivo z regionální geografie. Stejně tak to mohou být i jiná témata.