Literatura

Tištěné zdroje

  APPELT, K., HORÁKOVÁ, D., NOVOTNÝ, L. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989. ISBN 80-7033-011-2.
  BELŠAN, P. Tělesná výchova pro 1. a 2. ročník základní školy. Praha: SPN, 1984.
  BELŠAN, P. Tělesná výchova pro 3. a 4. ročník základní školy. Praha: SPN, 1985.
  BELŠAN, P. a kol. Tělesná výchova pro 5. až 8. ročník základní školy. Praha: SPN, 1980.
  BLAHUTKOVÁ, M., RŮŽIČKOVÁ, M. Sportovní gymnastika II. – Ženy. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2040-7.
  BERDYCHOVÁ, J. a kol. Tělesná výchova pro studující učitelství základní školy. Praha: SPN, 1981.
  DVOŘÁKOVÁ, H. Školáci v pohybu. Tělesná výchova v praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3733-1
  HRČKA, J., KOS, B. Základná gymnastika. Bratislava: SPN, 1972.
  KOS, B., TEPLÝ, Z. Kondiční gymnastika. 1500 základních cvičení. Praha: Olympia, 1980.
  KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1006-4.
  MUSILOVÁ, D., MUŽÍK, V. Motivační náměty pro cvičení s bednou, lavičkou a žebřinami (cvičení, říkanky, písničky, obrázky). Brno: Centrum pro další vzdělávání učitelů MU, 1997.
  PAVLÍK, J. a kol. Sportovní gymnastika. Díl I. Muži. Brno: MU, 1999. ISBN 80-210-2024-5.
  SIGMUND, E. Pohybová aktivita dětí a jejich integrace prostřednictvím 60 pohybových her. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-74-2.
  SERBUS, L. Cvičení na žebřinách. Praha: Olympia, 1969.
  SVATOŇ, V. a kol. Gymnastika. Akrobacie a cvičení na nářadí. Praha: NS SVOBODA. 1997. ISBN 80-205-0542-3.
  SVATOŇ, V. Gymnastika metodicky a hrou. Metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1992. ISBN 80-900925-4-3.
  SVATOŇ, V., ZÁMOSTNÁ, A. Gymnastika – metodické listy cvičení v akrobacii a na nářadí. Olomouc: Hanex, 1993. ISBN 80-900925-9-4.
  ŠIŠKOVÁ, E. a kol. Sportovní příprava – gymnastika. Olomouc: UP, 1981.

Internetové zdroje

  JANOŠKOVÁ, H., ŠERÁKOVÁ, H., KOUŘILOVÁ, I. Náměty na cvičení pro děti předškolního věku [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016 [cit. 2017-10-12]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1354099>. ISBN 978-80-210-8370-7, 978-80-210-8371-4 (epub). ISSN 1802-128X.
  JANOŠKOVÁ, H., ŠERÁKOVÁ, H. Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015 [cit. 2017-10-12]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1319456>. ISBN 978-80-210-8076-8, 978-80-210-8077-5 (epub). ISSN 1802-128X.
  JANOŠKOVÁ, H., ŠERÁKOVÁ, H. Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016 [cit. 2017-10-12]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1344194>. ISBN 978-80-210-8276-2. ISSN 1802-128X.
  JANOŠKOVÁ, H. – ŠERÁKOVÁ, H. – MUŽÍK, V. Zdravotně preventivní pohybové aktivity [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018 [cit. 2018-12-27]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1402925>. ISBN 978-80-210-8890-0, 978-80-210-8891-7 (epub). ISSN 1802-128X.
  Sportovní gymnastika. Metodika nácviku základních gymnastických prvků pro učitele tělesné výchovy a začínající trenéry [online]. Dostupné z: <http://home.pf.jcu.cz/~base/index.php/>
  ŠERÁKOVÁ, H., NOVÁKOVÁ, L. Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016 [cit. 2017-10-12]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1354589>. ISBN 978-80-210-8349-3, 978-80-210-8350-9 (epub). ISSN 1802-128X.
  ŠERÁKOVÁ, H., VLČEK, P. Švihadlo tradičně i netradičně pro školáky [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z: <https://munispace.muni.cz/book?id=1007>. ISBN 978-80-210-8949-5.