Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Zajímavá geometrie pro každého

Máte rádi geometrii? Dívejte se kolem sebe a uvidíte, kolik různých tvarů mají předměty, které vás obklopují, s jakou přesností musí být vyrobeny, aby byly funkční. Podívejte se například na dům nebo byt, ve kterém bydlíte a uvědomte si, co všechno bylo třeba udělat, než se postavil. Od vyměření pozemku, na kterém stojí, přes vlastní stavbu až po vybavení nábytkem. Všímejte si nádobí, které běžně denně používáte, jeho tvaru, jeho objemu ale také dekorací, kterými je vyzdoben. Domy mohou mít tvar kvádru, krychle, hranolu, střechy mohou mít tvar jehlanu, hranolu, hrníček má tvar válce, míč má tvar koule apod. Některé hrany předmětů jsou rovnoběžné, jiné jsou a sebe kolmé, některé části jsou shodné, podobně je to i se stěnami předmětů.


Slyším a zapomenu, vidím a zapamatuji si, udělám a pochopím.

Montesori, M.


Každý člověk, ať dělá jakoukoliv profesi, se nějakým způsobem s geometrií setkává. Pokud se např. podílí na tvorbě určitých předmětů nebo výrobků, zpravidla musí jednak respektovat zákonitosti, které v geometrii platí, jednak by měl mít určitou geometrickou a prostorovou představivost. Pokud se např. pohybuje v silničním provozu, ať jako řidič automobilu, cyklista čí chodec, řeší neustále situace, které souvisejí s geometrickým vnímáním.

Stejné je to s dětmi, když si hrají s různými stavebnicemi. Pozorují tvary kostek nebo dílů stavebnice, a aby jim stavba nespadla, musí také respektovat určité zákonitosti. Když děti kreslí obrázky, jejich úroveň do jisté míry závisí na schopnostech dítěte vnímat a umět znázornit prostorovou situaci v rovině.

Přitom geometrie ve škole příliš oblíbená není. Geometrické pojmy a jejich vlastnosti, řešení úloh s geometrickými náměty, používání vzorců pro výpočty obvodů a obsahů geometrických útvarů nebo povrchů a objemů těles, rýsování, řešení konstrukčních úloh apod. se častokrát u dětí setkává s nepochopením. Je však možné najít cesty a metody, jak dětem geometrii přiblížit, učinit geometrii zajímavou a poskytnout dětem možnost zažít radost z objevu. Pokusme se uvést alespoň některé z nich.

Verze pro mobilní zařízení

Autorka publikace


 
RNDr. Růžena Blažková, CSc.
RNDr. Růžena Blažková, CSc.
Katedra matematiky – Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31, Brno
e-mail: blazkova@ped.muni.cz

Osobní stránka vyučující v IS MU

Tiráž

Zajímavá geometrie pro každého

Multimediální elektronický výukový materiál

Blažková, Růžena

1. vydání html verze 2011
1. vydání epub verze 2015

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2011, 2015

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 2011–2015

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-5702-9 (html verze)
ISBN 978-80-210-8006-5 (ePub verze)

© Masarykova univerzita, 2011–2015

RNDr. Růžena Blažková, CSc. |
Pedagogická Fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.