Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Konstrukce omezenými prostředky

Pod pojmem „Omezené prostředky“ rozumíme provádění konstrukcí pouze jediným pravítkem nebo pouze kružítkem, tedy jen jedním prostředkem k rýsování.

V animacích jsou znázorněny postupy jednotlivých konstrukcí.

Pokuste se zdůvodnit, které matematické věty jsou u konstrukcí využity

Např.:

 • úhlopříčky rovnoběžníku se půlí.
 • úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé.
 • výšky v trojúhelníku se protínají v jednom bodě.
 • osa tětivy kružnice prochází jejím středem.
 • apod.

 1. Sestrojte střed úsečky AB pomocí pravítka s rovnoběžnými hranami.
  Váš prohlížeč patrně nepodporuje HTML5 Canvas.
 2. Je dána přímka p a bod A, který na ní leží. Sestrojte přímku k, která je kolmá na přímku p a prochází bodem A – pouze pravítkem s rovnoběžnými hranami.
  Váš prohlížeč patrně nepodporuje HTML5 Canvas.
 3. Nad průměrem AB je opsána půlkružnice, jejiž střed není vyznačen. Je dán bod C ve vnější oblasti půlkružnice tak, aby ΔABC byl ostroúhlý. Z bodu C sestrojte kolmici na AB pouze pravítkem s rovnoběžnými hranami.
  Váš prohlížeč patrně nepodporuje HTML5 Canvas.
 4. Pouze kružítkem sestrojte dvojnásobek úsečky AB.
  Váš prohlížeč patrně nepodporuje HTML5 Canvas.
 5. Narýsujte kružnici pouze tužkou bez kružítka a najděte její střed.
  Váš prohlížeč patrně nepodporuje HTML5 Canvas.
RNDr. Růžena Blažková, CSc. |
Pedagogická Fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.