Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
vyhledávání Vyhledávání podle kritérií skrýt vyhledávání

Tematické celky:

 Chemie
 Přírodopis (Biologie)

Forma úlohy:

 ? čtvercovka, obdélníkovka, netradičně tvarovaná doplňovačka, křížovka, meandrovka  ? jednostranná a oboustranná hřebenovka, slabikové hřebenovky  ? s jednopísmenovou nápovědou, bez nápovědy, slabikové roháčky
 ? kruh s tajenkou ve vnitřním nebo vnějším mezikruží, se středovým písmenem, hvězdovka s volnými cípy, se spojenými cípy  ? kruh s tajenkou ve vnitřním nebo vnějším mezikruží, se středovým písmenem, hvězdovka s volnými cípy, se spojenými cípy  ? jednoduchá, složitější s pojmovou nebo obrázkovou legendou
 ? s diferencovanou mírou nápovědy podle úrovně řešitelů  ? s diferencovanou mírou nápovědy podle úrovně řešitelů  ? směrovka, hadovka, šnek, středovka, mezerovka, přesmyčka, abecedovka, kris-kros, wordoku, speciální šifra s použitím šifrovacího klíče, tabulky nebo mřížky
 ? směrovka, hadovka, šnek, středovka, mezerovka, přesmyčka, abecedovka, kris-kros, wordoku, speciální šifra s použitím šifrovacího klíče, tabulky nebo mřížky  ? chemie v beletrii, v příhodách z denního života, identifikace chemických látek, neúplný, chybný, doplňovací, zábavný text, chemie ve schématech, slovních hříčkách, aforismech, vtipech apod.)  ? stupňovitá návaznost jednotlivých kroků chemických reakcí, laboratorních operací apod.
 ? experiment, chemické kouzlo založené na změnách chemických látek a jejich vlastností  ? časů minulých i současných, založená na znalostech fyzikálních i chemických vlastností látek

Obtížnost:


Časová náročnost:

vyhledávání Vyhledávání podle kódu
Zadejte kód:
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. |
doc. PhDr. Emílie Musilová, CSc., Mgr. Michaela Petrů |
KFChOV, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041