Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Ve dvou se to lépe táhne: chemie – přírodopis

Motivační úlohy procvičující mezipředmětové vztahy chemie s ostatními přírodovědnými předměty

Tematický obrázek – housenka

V současné době informační exploze vyučující na všech stupních škol upozorňují na velkou předimenzovanost učiva, hlavně z hlediska množství pojmů a předkládaných informací. Již dlouhou dobu se očekávala reforma výukového systému, hlavně ve snaze posílit schopnosti žáků samostatně pracovat s dostupnými informačními zdroji, dokázat zdroje nejen třídit, ale i hodnotit a využívat. Nový systém výuky by měl žáky naučit kvalitně získané informace zpracovávat, orientovat se v nich a nacházet vzájemné vztahy a souvislosti mezi známými a nově získanými pojmy i jevy.

Zobrazit celý text…

Ke stažení

Ve dvou se to lépe táhne: chemie – přírodopis
Adobe Acrobat (PDF)
Ve dvou se to lépe táhne: chemie – přírodopis
elektronická kniha (ePub)

Autoři publikace

 
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
doc. PhDr. Emílie Musilová, CSc. doc. PhDr. Emílie Musilová, CSc.
externí spolupráce

Osobní stránka v IS MU (autentizovaný odkaz)
Mgr. Michaela Petrů Mgr. Michaela Petrů
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Recenzovaly
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Mgr. Anna Bayerová
 
   

Tiráž

Ve dvou se to lépe táhne: chemie – přírodopis

Multimediální elektronický výukový materiál

Cídlová, Hana | Musilová, Emílie | Petrů, Michaela

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2013

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2013

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-6356-3

© 2013 Masarykova univerzita

doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. |
doc. PhDr. Emílie Musilová, CSc., Mgr. Michaela Petrů |
KFChOV, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041