Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením

Úvod

Tematický obrázek

Imobilita (nehybnost, neschopnost pohybu, nepohyblivost) komplikuje běžný život a často se projevuje v porušení funkce ve vztahu jedince a společnosti u osob s tělesným postižením. Obvykle jsou narušeny role, které osoba s postižením ve společnosti zastává, např. soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní a zájmová činnost ad. Důsledky tělesného postižení se projevují především v narušení hybnosti. Postižení omezuje jejich pohyb, koordinaci a v nejtěžších případech vede až k celkové nehybnosti. Důsledky postižení se pak projevují nejen v pohybu, ale i v komunikaci, sebeobsluze a dalších motorických činnostech. Pro osoby s narušenou hybností lze v současné době udělat mnoho. Imobilita nemusí vždy znamenat ztrátu samostatnosti a rozhodně není důvodem k jakémukoliv vyloučení ze společnosti. Díky včasné a správně realizované podpoře mohou osoby s tělesným postižením získat větší funkční soběstačnost v každodenním životě, která bezesporu vede ke zlepšení kvality života.

Nová doba si vyžaduje nové přístupy. Vzhledem k inkluzivním trendům v naší společnosti tak vzniká potřeba vytvořit opory, které usnadní učitelům, vychovatelům, ošetřovatelům ad. práci s osobami s tělesným postižením. Předkládaná elektronická publikace svým pojetím navazuje na elektronickou publikaci Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením (Opatřilová, D. Elportál, 2014) a je určena především studentům oboru somatopedie a dalším zainteresovaným, kteří se sledovanou problematikou zabývají. Podstatná část e-knihy je zaměřena na přesah podpory do procesu vzdělávání a klade si za cíl sumarizovat a prezentovat možné intervence a kompenzace. Studijní materiál by měl usnadnit orientaci v daném okruhu problémů a pomoci studentům a speciálním pedagogům a dalším řešit obtíže v oblasti podpory jedinců s tělesným postižením. Elektronická učebnice obsahuje vlastní materiály (fotografie, obrázky) i materiály a fotografie přejaté od různých odborníků a zdrojů s patřičným odkazem.

Na přípravě elektronické publikace se podíleli pracovníci Servisního střediska pro e-learning na MU.

Rozcestník

Ke stažení

Přílohy

Příloha 1
Příklad záznamového archu pro SPD hrubé motoriky
Opatřilová, D. in Hanák, P. a kol. 2005
Příloha 2
Příklad SPD hrubé motoriky
Příloha 3
Vyhláška 369/2011

Autorky publikace

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením

Multimediální elektronický výukový materiál

Opatřilová, Dagmar | Zámečníková, Dana

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2014

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2014

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-7611-2

© 2014 Masarykova univerzita

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. |
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. |
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041