Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Třetí mocnina dvojčlenu

Algebraická krychle $(a+b)^3$

algebraicky

$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 $

geometricky

Sestrojíme krychli o hraně $a+b$

Obr. 01: Náhled složené 3D krychle.

Obr. 01: Náhled složené 3D krychle.

Obr. 02: Náhled rozložené 3D krychle.

Obr. 02: Náhled rozložené 3D krychle.

RNDr. Růžena Blažková, CSc. |
Katedra matematiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.