Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Dynamická a koordinační cvičení

Jednotlivá cvičení

Závodník

Cíl zahřátí organismu
Základní postavení stoj spatný
Provedení běh na místě (změny v rychlosti běhu)
Přehrát video
Přehrát video

Panák

Cíl zahřátí organismu, koordinace pohybů
Základní postavení stoj rozkročný, upažit
Provedení ze stoje rozkročného, upažit poskokem stoj spatný, připažit a poskokem zpět
Modifikace pohyb paží:
 • z připažení vzpažit a zpět
 • z připažení pokrčit vzpažmo dovnitř, tlesknout a zpět
 • z připažení vzpažit zevnitř a zpět
 • z připažení vzpažit zevnitř, ruka otevřít dlaň, prsty roztáhnout a zpět
Přehrát video
Přehrát video

Nůžky I

Cíl zahřátí organismu, koordinace pohybů
Základní postavení stoj rozkročný, upažit
Provedení ze stoje rozkročného, upažit poskokem stoj zkřižný, předpažit dolů zkřižmo a poskokem zpět
Modifikace pohyb paží:
 • z upažení předpažit dolů pravou vpravo a zapažit poníž levou vlevo, zpět a vyměnit paže
poskoky:
 • poskoky s meziskokem
 • poskoky bez meziskoku
Přehrát video
Přehrát video

Nůžky II

Cíl zahřátí organismu, koordinace pohybů
Základní postavení stoj rozkročný pravou vpřed
Provedení Poskokem stoj rozkročný levou vpřed; paže střídavě předpažit dolů a zapažit
Modifikace poskoky:
 • poskoky s meziskokem
 • poskoky bez meziskoku
Přehrát video
Přehrát video

Pony

Cíl zahřátí organismu
Základní postavení stoj přínožný pokrčmo levou
Provedení odrazem z pravé a poskokem vpravo stoj přednožný pokrčmo levou a zpět
Přehrát video
Přehrát video

Pata – špička

Cíl zahřátí organismu, koordinace pohybů
Základní postavení stoj spatný, pokrčit upažmo dolů, ruce v bok
Provedení stoj přednožný zevnitř pravou, chodidlo na patě – stoj přednožný pokrčmo pravou, chodidlo na špičce – stoj přednožný zevnitř pravou, chodidlo na patě – přinožit; totéž na druhou nohu
Modifikace
 • bez poskoku
 • s poskokem
Přehrát video
Přehrát video

Žížala

Cíl zahřátí organismu
Základní postavení stoj spatný, pokrčit upažmo
Provedení Poskoky s rotací pánve a kolen
Modifikace
 • poskoky v podřepu
 • poskoky nízké
 • poskoky vyšší
Přehrát video
Přehrát video

Tleskání

Cíl zahřátí organismu
Základní postavení stoj spatný
Provedení poskok na levé pokrčit přednožmo pravou a současně tlesknout pod kolenem; totéž opačně
Přehrát video
Přehrát video

Koníčci

Cíl zahřátí organismu
Základní postavení stoj pokrčmo přednožný pravou
Provedení Opakovaně poskokem ze ZP stoj – pokrčit přednožmo levou a zpět
Modifikace
 • opakovaně ze stoje – skrčit zánožmo pravou poskokem stoj – skrčit zánožmo levou a zpět
Přehrát video
Přehrát video

Kyvadlo

Cíl zahřátí organismu, koordinace pohybů
Základní postavení stoj únožný levou, upažit levou, pokrčit upažmo dolů pravou
Provedení opakovaně poskokem ze ZP stoj únožný pravou, upažit pravou, pokrčit upažmo dolů levou
Přehrát video
Přehrát video

Aerobic

Cíl zahřátí organismu, koordinace pohybů
Základní postavení stoj rozkročný, upažit
Provedení opakovaně stoj – skrčit přednožmo dovnitř pravou, skrčit předpažmo dovnitř levou, loket ke kolenu, upažit pravou a poskokem totéž na druhou stranu
Přehrát video
Přehrát video

Čertík

Cíl koordinace pohybů
Základní postavení stoj spatný, připažit
Provedení čertík (skok střižný přednožmo skrčmo)
Modifikace pohyb paží:
 • připažit
 • pokrčit upažmo dolů, ruce v bok
 • čelné kruhy
 • „růžky“
Přehrát video
Přehrát video

Kufr

Cíl zahřátí organismu, koordinace pohybů
Základní postavení stoj spatný, připažit
Provedení poskoky snožné na místě – vyšší poskok se skrčením přednožmo – poskoky snožné na místě
Přehrát video
Přehrát video

Skákání přes potok

Cíl zahřátí organismu, koordinace pohybů
Základní postavení stoj spatný, připažit, ručník (nebo jiná pomůcka) před chodidly (vedle chodidel vpravo/vlevo) na zemi rovně
Provedení
 • přeskoky ručníku snožmo stranou
 • přeskoky roznožmo stranou
 • přeskoky snožmo vpřed a vzad
 • přeskoky jednonož
 • ve stoji rozkročném, ručník mezi chodidly bočně, přeskakovat z pravé na levou a zpět
 • ze stoje rozkročného, ručník mezi chodidly bočně, výskokem celý obrat (o 180°)
Přehrát video
Přehrát video

Hlavolam

Cíl zahřátí organismu, koordinace pohybů
Základní postavení stoj spatný, připažit
Provedení
 1. stoj rozkročný, upažit
 2. stoj spatný, připažit
 3. stoj rozkročný, upažit
 4. stoj spatný, upažit
 5. stoj rozkročný, připažit
 6. stoj spatný, upažit
 7. stoj rozkročný, připažit
 8. stoj spatný, připažit
Přehrát video
Přehrát video
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. |
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015