Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Chemistry – Vocabulary and Reading

Tento studijní materiál je primárně určený studentům Masarykovy univerzity, kteří si zapsali předmět Compendium of Chemistry nebo předmět English for Chemists. Využít jej mohou i studenti jiných chemických oborů, učitelé nebo zájemci z řad veřejnosti.

Materiál obsahuje interaktivní slovník vycházející z učebnice Chemistry Made Clear (GALLAGHER, R and P INGRAM. Chemistry Made Clear. GCSE ed. Oxford: Oxford University Press, 1987. ISBN 978-0-19-914267-5) a z obsahu předmětu English for Chemists. Jednotlivá slovíčka jsou řazena dle odpovídajících kapitol. Kromě samotného překladu chemických termínů je umožněn i poslech správné výslovnosti. Nahrávky byly pořízeny rodilými mluvčími. K procvičení poslechu anglického jazyka jsou dále k dispozici krátké nahrávky souvislých chemických textů s textovým přepisem (podkapitola Reading).

Poslední kapitola – všeobecný slovník – slouží ke snadnému vyhledávání jak anglických, tak i českých odborných chemických termínů napříč všemi kapitolami celého studijního materiálu.

Ke stažení

Chemistry – Vocabulary and Reading
elektronická kniha (ePub)

Autoři publikace

doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Bc. Martin Šustr Bc. Martin Šustr

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)

Tiráž

Chemistry – Vocabulary and Reading

Multimediální elektronický výukový materiál

Cídlová, Hana | Ptáček, Petr | Šustr, Martin (autentizováno)

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2016

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2016

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2016 Masarykova univerzita