Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Bez náčiní – statický strečink

Doporučený ročník: 1.–5.

Téma vyučovací hodiny: Univerzální

Pomůcky: bez pomůcek

Motivace: ZVLÁDNEME TO?

Rušná část

Pomůcky: bez pomůcek

Učitel rozdělí třídu žáků na 3 skupiny. První skupina jsou lotři, kteří se snaží chytit druhou skupinu smrtelníků, ale třetí skupina, andělé strážní se lotrům v tom snaží všemožně zabránit a smrtelníky ochránit. Andělé se však nesmí lotrů dotýkat. Pokud je nějaký smrtelník chycen, stává se nemilosrdným lotrem, který může honit ostatní smrtelníky. Hra končí po uplynutí časového limitu, nebo když už jsou všichni smrtelníci přeměněni na lotry.

Časová dotace: 3–5 min.

Průpravná část

Pomůcky: nejsou

1 Popis Stoj zánožný levou, připažit
 • kroužení levým ramenem a pravým kotníkem
 • totéž opačně
Statická rozcvička
Cíl mobilizace kloubů ramene a kotníku
Motivace „zvládneš dva cviky současně?“
2 Popis stoj spatný, skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl
 • předklon hlavy, předloktí předpažmo dovnitř – výdrž – zpět
Statická rozcvička
Cíl protažení hlubokých svalů šíjových a horní části trapézového svalu
Motivace „prozkoumej svoje tenisky“
3 Popis stoj rozkročný, upažit levou, skrčit upažmo pravou
 • otočit hlavu vlevo – tahem paží „od sebe“ prohnout hrudník – výdrž – uvolnit
 • totéž opačně
Statická rozcvička
Cíl protažení prsního svalstva, posílení mezilopatkového svalstva
Motivace „lukostřelče, pořádně napni luk“
4 Popis široký podřep rozkročný, vzpažit
 • úklon vlevo – výdrž – hluboký předklon vlevo, ruce na chodidla – výdrž – úklon vlevo – výdrž – vzpřim
 • totéž opačně
Statická rozcvička
Cíl protažení svalů trupu
Motivace „jak se rozprostírá duha?“
5 Popis vzpor dřepmo
 • vzpor dřepmo zánožný levou, pravé chodidlo mezi dlaněmi – výdrž – zpět
 • totéž opačně
Statická rozcvička
Cíl protažení dolních končetin
Motivace „protáhni si nohy jako maratonský běžec před startem“
6 Popis vzpor klečmo
 • předpažit levou a zanožit pravou – výdrž – zpět
 • totéž opačně
Statická rozcvička
Cíl zpevnění těla, koordinace
Motivace „zkus udržet rovnováhu“
7 Popis sed, pokrčit připažmo
 • sunem střídavě pravé a levé hýždě po podložce pohyb vpřed
 • sunem střídavě pravé a levé hýždě po podložce pohyb vzad
Statická rozcvička
Cíl uvolnění oblasti beder a posílení břišních svalů
Motivace „jiný způsob přemístění se“
8 Popis stoj spojný, připažit
 • unožit levou, náklon trupu vpravo – výdrž – stoj spojný – unožit pravou, náklon trupu vlevo – výdrž – stoj spojný
Statická rozcvička
Cíl zpevnění těla, koordinace
Motivace „kyvadlo“
9 Popis stoj spojný, skrčit upažmo, dlaně zapřít o sebe
 • rychlý běh na místě
Statická rozcvička
Cíl zpevnění celého těla, posílení svalů dolních končetin
Motivace „závodníku, cílová páska se blíží!“

Metodické poznámky:

Náplní průpravné části jsou cvičení z oblasti statického strečinku, výdrž v pozicích je především pro mladší děti velmi náročné, což se může projevit nesprávným prováděním cvičení.

Cvik č. 1 je pro některé žáky koordinačně náročný, lze ho nacvičit nejdříve po částech a následně tyto části spojit.

U cviku č. 5 dbáme na to, aby lýtko a stehno svíraly pravý nebo tupý úhel.

Při provedení cviku č. 6 se žáci nesmí prohýbat v bedrech.