Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Bez náčiní – dynamický strečink

Doporučený ročník: 1.–5.

Téma vyučovací hodiny: Univerzální

Pomůcky: přehrávač, rytmická skladba ve vhodném tempu

Motivace: PŘIJELA K NÁM POUŤ

Rušná část

Pomůcky: přehrávač, rytmická skladba ve vhodném tempu

Žáci se volně pohybují po prostoru tělocvičny. Na povel učitele „Kolotoč“ žáci co nejrychleji vytvoří dvojice a začnou se otáčet kolem osy dvojice (dvojice se drží za ruce, za lokty či jiným způsobem). Na povel učitele „Konec jízdy!“ se žáci pustí a pokračují v samostatném volném pohybu po tělocvičně. Celá hra se opakuje, žáci tvoří nové dvojice.

Varianty:

 • Učitel určí způsob pohybu po tělocvičně
 • Způsob držení ve dvojici je předem určen nebo je ponechán na domluvě žáků
 • „Kolotoč“ mohou vytvářet trojice, čtveřice či jiný počet žáků

Časová dotace: 3–5 min.

Průpravná část

Pomůcky: hudební doprovod + přehrávač

1 Popis rychlá nebo pomalá chůze po tělocvičně, práce paží při změně směru pohybu (ukazovat a vydávat zvuk)
 • chůze vpřed
 • chůze vzad
 • chůze stranou
 • odbočování vpravo – upažit pravou, kroužení předloktím dolů
 • odbočování vlevo – upažit levou, kroužení předloktím dolů
 • couvání – upažit, střídavě skrčit upažmo nesoudobě pravou a levou
Dynamická rozcvička
Cíl zahřátí, vydýchání, mobilizace kloubů horních končetin
Motivace „autíčka“
2 Popis poskočná chůze s pokrčením přednožmo (výkrok levou a poskok na levé s pokrčením přednožmo pravou, předpažit levou a zapažit pravou a opačně)
Dynamická rozcvička
Cíl mobilizace ramenního kloubu, protažení svalů horních končetin, posílení svalů dolních končetin
Motivace „houpačky“
3 Popis stoj rozkročný, předpažit
 • otočit trup vpravo, pravou upažit vzad, levou pokrčit předpažmo poníž dovnitř – totéž opačně
Dynamická rozcvička
Cíl protažení svalů trupu a horních končetin
Motivace „řetízkáč“
4 Popis stoj rozkročný, vzpažit
 • kroužení trupem vpravo vpřed (přes hluboký předklon)
 • totéž opačně
Dynamická rozcvička
Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Motivace „ruské kolo“
5 Popis úzký stoj rozkročný, pokrčit upažmo dolů, ruce v bok
 • kroužení pánví vpravo
 • totéž opačně
Dynamická rozcvička
Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Motivace „dětský kolotoč“
6 Popis váha předklonmo na pravé, předpažit povýš – krok levou – váha předklonmo na levé, předpažit povýš
Dynamická rozcvička
Cíl protažení svalů trupu a končetin
Motivace „labutě“
7 Popis podřep zánožný levou, náklon trupu vpřed, vzpažit (chodidlo levé na špičce nevytáčet)
 • hmitání v podřepu zánožném levou (chodidlo na špičku a na celé chodidlo) – vzpor ležmo vysazeně, střídavě pokrčit pravou a levou (chodidlo napnuté nohy protlačit k podložce)
 • totéž opačně
Dynamická rozcvička
Cíl protažení svalů dolních končetin
Motivace „horská dráha“
8 Popis vzpor stojmo
 • ručkováním vzpor ležmo vzpor dřepmo zánožný pravou, levé chodidlo vně levé ruky – zpět
 • totéž opačně
Dynamická rozcvička
Cíl protažení a posílení svalů celého těla
Motivace „mašinky“
Popis leh na břiše
 • plazení
Dynamická rozcvička
Cíl protažení svalů celého těla
Motivace „střelnice“
10 Popis stoj spojný, pokrčit upažmo dolů, ruce v bok
 • výkrokem pravé podřep zánožný pokrčmo levou – krok levou – podřep zánožný pokrčmo pravou – krok pravou
Dynamická rozcvička
Cíl protažení a posílení svalů dolních končetin
Motivace „klece“
11 Popis stoj spojný, pokrčit upažmo dolů, ruce v bok
 • poskoky na místě nebo z místa:
 • poskoky snožné
 • poskoky jednonož
 • poskoky zkřižmo
Dynamická rozcvička
Dynamická rozcvička
Dynamická rozcvička
Cíl posílení svalů dolních končetin, koordinace
Motivace „trampolína“

Metodické poznámky:

Průpravná část je zaměřena na dynamický strečink, žáci musí dávat pozor na plynulé a správné provedení cviků. Každý cvik několikrát zopakujeme a bez přerušení navážeme další. Děti se mohou pohybovat volně po prostoru nebo v kruhu. Dbáme na bezpečnost.