Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Měkký míč

Doporučený ročník: 1.

Téma vyučovací hodiny: Posilovací cvičení / psychomotorika

Motivace: ZAJÍCI, KRÁLÍCI A ZELÍ

Rušná část

Pomůcky: měkký míč (např. overball) pro každého, popř. lana/švihadla na ohraničení území a šátky na označení hlídacích psů

Učitel rozdělí žáky na dvě stejně početné skupiny – zajíce a králíky. Plocha tělocvičny je rozdělena na území zajíců na jedné straně a na území králíků na straně druhé. Zajíci a králíci mají svá doupata podél protilehlých kratších stran tělocvičny na svém území (dobré je ohraničit doupě čárou, popř. lanem nebo více švihadly). Uprostřed tělocvičny je pole s hlávkami zelí (měkké míče). Žáci se pohybují ve vzporu dřepmo. Jejich úkolem je za vymezený čas dostat do svého doupěte co nejvíce hlávek zelí. Pokud je všechno zelí z pole uprostřed vybráno, zajíci i králíci se vydávají na lup do cizího doupěte. V loupení nemůže nikdo nikomu zabránit, jedinou obranou je útok na doupě soupeře.

Varianty:

 • Zajíci i králíci na cizím území mohou běhat, na svém se pohybují ve vzporu dřepmo.
 • Každý tým má svého hlídacího psa, který se pohybuje ve vzporu stojmo a hlídá doupě. Pokud se nějakého zloděje dotkne, zloděj musí zelí odevzdat a vrátit se zpět na své území, teprve poté může podniknout další útok.
 • Hru odstartuje báseň, kterou říká učitel (společně se žáky):

Halí, belí, kdo vzal zelí? Už se po tom pátrá.
Kočka není v podezření, pes má radši játra.
Vypadá to na králíka, ten rád zelí chroustá,
ještě více na zajíce, těch je tady spousta.

Časová dotace: 3–5 min

Průpravná část

Pomůcky: měkký míč a podložka pro každého

1 Popis úzký stoj rozkročný, upažit, míč v levé ruce
 • pomalépředávání míče nad hlavou a za zády
 • podřep, pomalépředávání míče pod koleny – vzpřim, pomalé předávání míče nad hlavou
Měkký míč
Měkký míč
Cíl vydýchání, koordinace
Motivace „zajíci si hrají se zelím“
2 Popis úzký stoj rozkročný, připažit
pokrčit vzpažmo pravou, míč na levém spánku, úklon hlavy vpravo, výdrž a zpět
 • totéž opačně
Měkký míč
Cíl protažení hlubokých svalů šíjových a horní části trapézového svalu
Motivace „zajíci si zelím chladí ouška“
3 Popis stoj, skrčit upažmo, míč obouruč před hrudníkem, ramena dole, lokty od těla
 • s výdechem stisknout míč palcem proti ostatním prstům, s nádechem uvolnit
 • s výdechem stlačit míč oběma rukama proti sobě, s nádechem uvolnit
Měkký míč
Měkký míč
Cíl posílení svalů předloktí a rukou, svalů prsních
Motivace „zajíci zkoumají, jestli je zelí dostatečně čerstvé“
4 Popis pravá vzpažit, levá s míčem připažit
 • skrčit vzpažmo a zapažmo, chytit míč oběma rukama – výdrž – zpět
 • totéž opačně
Měkký míč
Cíl protažení svalů prsních a svalů paží
Motivace „Dosáhnou zajíci na zelí?“
5 Popis úzký stoj rozkročný, upažit, míč v levé ruce
 • s nádechem přetočit trup vpravo – výdrž – s výdechem zpět – předpažit, míč do pravé ruky – totéž opačně
Měkký míč
Cíl protažení svalů trupu
Motivace „zajíci si schovávají zelí sami před sebou, aby ho hned nesnědli“
6 Popis stoj rozkročný, ruce volně podél těla, míč v pravé ruce
 • vzpažit pravou, míč nad hlavou – úklon vlevo – výdrž – zpět
 • totéž opačně
Měkký míč
Cíl protažení svalů trupu
Motivace „zajíci se snaží dotknout se hlávkou zelí špičky svých dlouhých uší“
7 Popis leh pokrčmo, upažit, míč mezi koleny
 • s výdechem překlopit kolena vlevo, hlavu otočit vpravo – s nádechem výdrž – s výdechem zpět
 • totéž opačně
Měkký míč
Cíl protažení vzpřimovačů páteře a svalů břišních
Motivace „zajíci se snaží udržet hlávku zelí zadními běhy“
8 Popis sed na míči, upažit
 • špičky nohou střídavě ohnout a propnout
 • předpažit – hluboký předklon, ruce na špičky nohou – výdrž – zpět
Měkký míč
Měkký míč
Cíl balanční cvik, posílení svalů středu těla, protažení svalů zádových, svalů dolních končetin
Motivace „zajíci si schovávají svou hlávku zelí před kamarády, aby jim ji nesnědli“
9 Popis dřep, míč obouruč na podložce
 • pozvolný vzpřim, míč kutálet po těle – stoj spatný pokrčit vzpažmo zevnitř, ruce přidržují míč na hlavě
Měkký míč
Cíl protažení svalů dolních končetin, trupu a hlubokých svalů šíjových
Motivace „zajíci si dokutálí zelí až nad hlavu, aby se s ním všem mohli pochlubit“
10 Popis stoj spojný, míč na prsa, lokty od těla
 • poskoky střídavě vpravo a vlevo
Měkký míč
Cíl posílení svalů dolních končetin
Motivace „zajíci samou radostí z ukořistěného zelí skáčou ze strany na stranu“

Metodické poznámky:

Při realizaci cvičení je třeba dbát na bezpečnost při provádění balančních cviků. Pro některé děti nebylo snadné sedět na míči, proto jim byla poskytnuta dopomoc.