Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Švihadlo

Doporučený ročník: 1.

Téma vyučovací hodiny: Gymnastika

Motivace: NA ŽÍŽALY

Rušná část

Pomůcky: 2 švihadla

Učitel určí 2 žížaly (honiče), každé dá jedno složené švihadlo. Ostatní běhají volně po prostoru. Koho se žížala dotkne, ten se stává jejím tělem – alespoň jednou rukou se musí držet švihadla (švihadlo je rozložené). Žížaly chytají tak dlouho, než se jim podaří chytit všechny hráče, nebo než vyprší časový limit. Vyhrává ta žížala, která je na konci hry delší.

Časová dotace: 3 min

Průpravná část

Pomůcky: švihadlo pro každého

1 Popis stoj rozkročný – švihadlo složené na polovinu před tělem rovně
 • s nádechem švihadlo nad hlavou rovně
 • s výdechem hluboký ohnutý předklon, dotknout se švihadlem země
Švihadlo
Švihadlo
Cíl vydýchání
Motivace „žížala se pohybuje po povrchu a zalézá pod zem“
2 Popis stoj rozkročný, švihadlo složené na polovinu v levé ruce, upažit levou
 • kroužení (zápěstím, celou paží)
 • totéž opačně
Švihadlo
Švihadlo
Cíl mobilizace zápěstí a ramenního kloubu
Motivace „žížala se točí na kolotoči – nejdříve na malém a potom na velkém“
3 Popis stoj rozkročný, švihadlo složené na polovinu před tělem rovně
 • rovný předklon, švihadlo nad hlavou rovně – ohnutý předklon – vzpřim
Švihadlo
Cíl protažení svalů trupu a zadní strany dolních končetin
Motivace „žížala po dešti vykukuje z půdy“
4 Popis úzký stoj rozkročný, švihadlo složené na polovinu před tělem rovně
 • oblouk vzhůru – zapažit a zpět
Švihadlo
Cíl protažení svalů trupu a horních končetin
Motivace „žížala přelézá hromadu půdy“
5 Popis stoj rozkročný, švihadlo složené na polovinu nad hlavou rovně
 • zvolna úklon vlevo, výdrž – zpět
 • totéž opačně
Švihadlo
Cíl protažení svalů trupu
Motivace „žížala si protahuje články těla“
6 Popis stoj rozkročný, švihadlo složené na polovinu nad hlavou rovně
 • tahem švihadlo za hlavu rovně a zpět
Švihadlo
Cíl protažení prsního svalstva, posilování svalů paže
Motivace „kosi se přetahují o žížalu“
7 Popis stoj spojný, vzpažit levou, připažit pravou, švihadlo na čtvrtiny v levé svisle za tělem
 • levou skrčit vzpažmo, pravou skrčit zapažmo, chytit švihadlo svisle za tělem – výdrž
 • totéž opačně
Švihadlo
Cíl protažení svalů trupu a svalů paží
Motivace „změříme žížalu, jak povyrostla“
8 Popis sed, švihadlo složené na polovinu nad hlavou rovně
 • předpažit, mírný předklon, švihadlo pod pravé chodidlo – vzpřim, pokrčením předpažmo zatáhnout za konce švihadla směrem k sobě a zvednout pravou propnutou nohu nad základnu – výdrž
 • totéž opačně
Švihadlo
Cíl protažení svalů dolních končetin
Motivace „žížala nám chce ukázat, jak je pružná“
9 Popis vzpor dřepmo, švihadlo na čtvrtiny před tělem rovně
 • ohnutým předklonem
 • pozvolný vzpřim švihadlo rovně před tělem
Švihadlo
Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin, uvědomění správného držení těla
Motivace „žížala se článek po článku pomalu narovná“
10 Popis Stoj, švihadlo složené na polovinu na podložce vedle chodidel
 • běh od začátku ke konci švihadla
 • přeskoky snožmo stranou, vpřed a vzad
 • poskoky snožmo vpřed k přednímu konci švihadla a poskoky vzad zpět na výchozí místo
Švihadlo
Švihadlo
Cíl posílení svalů dolních končetin
Motivace „pozor, ať nešlápneš na žížalu“

Metodické poznámky:

Švihadlo je poměrně často využívané náčiní a žáci se s ním seznamují při různých pohybových činnostech nejen v tělesné výchově, ale i ve volnočasových aktivitách.

Z uvedených cvičení se jako obtížnější jevilo cvičení na protažení dolních končetin.

Při realizaci průpravné části se osvědčil následující postup:

 1. názorná ukázka učitele
 2. provedení cviku žáky
 3. kontrola provedení a opravení cviku učitelem.