Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Rozcvičení s hudebním doprovodem

Doporučený ročník: 3.

Téma vyučovací hodiny: Rytmické a kondiční cvičení, lidové, moderní či společenské tance

Pomůcky: hudební přehrávač, „Hlavně, že jsme na vzduchu" – píseň Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře (CD Hlavně nesmí býti smutno…, 1995), CD s rytmickou hudbou

Motivace: TANEČNÍ HRÁTKY

Rušná část

Pomůcky: hudební přehrávač, CD s rytmickou hudbou

Žáci při znění hudby libovolně tančí po celém prostoru tělocvičny. Když učitel hudbu zastaví, z každého žáka se stane sportovec, který pantomimicky předvádí zvolený sport tak dlouho, dokud opět nezazní hudba. Při další hudební pauze žáci předvádí jiný sport.

Varianty:

 • Učitel v každém kole zadá jiný způsob pohybu, např. běh, běh pozpátku, poskoky snožné, poskoky jednonož, jednoduché taneční kroky – např. krok přísunný, přeměnný, poskočný, cval apod.
 • Místo předvádění sportovců učitel zadává různá místa, kde se žáci nacházejí a ti předvádí různé druhy pohybu. Příklady: park, sportovní centrum, dětské hřiště, školní výlet, fotbalový zápas, les, dálnice, náměstí, vesnice apod.

Časová dotace: 3–5 min

Průpravná část

Pomůcky: přehrávač, „Hlavně, že jsme na vzduchu" – píseň Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře (CD Hlavně nesmí býti smutno…, 1995)

Předehra – vlastní pohybová improvizace, příprava (do výchozí pozice)
1 Popis stoj spojný, pokrčit upažmo dolů ruce v bok
 • stoj přednožný levou pokrčmo, ťuknout špičkou o zem (na 1. dobu) – zpět – totéž pravou
  • opakování: 4x na každou nohu
 • 5x tlesknout
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Cíl zpevnění těla
Motivace
(text písně)
„Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Představím si třeba kdyby lidi žili jako ryby.“
2 Popis stoj spojný, předpažit dolů zkřižmo
 • poskokem stoj rozkročný, vzpažit – zpět
 • změny na 1. a 3. dobu
  • opakování: 8x
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Cíl zahřátí organismu, protažení svalů trupu, posílení svalů dolních končetin
Motivace
(text písně)
„To je dobře náhodou, že nežijem pod vodou. Na vzduchu, na vzduchu, můžem zpívat ejchuchu.“
3 Popis stoj spojný, paže volně před tělem, ruce v pěst
 • na 1. dobu podřep na pravé, unožit poníž levou, upažit pravou vždy, předpažit dolů poníž pravou – zpět
  • opakování: 4x na každou stranu
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Cíl protažení svalů paží a vnitřní strany stehen
Motivace
(text písně)
„Zpívati si pod vodou, nejde ani náhodou. Z hlubiny, z hlubiny, vyšly by jen bubliny.“
4 Popis stoj spojný, upažit
 • poskokem podřep rozkročný pravou vpřed, levá předpažit, pravá zapažit – 2x hmit – totéž opačně
 • změny na 1. a 3. dobu
  • opakování: 4x na každou stranu
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Cíl protažení svalů trupu, horních a dolních končetin, posílení svalů dolních končetin
Motivace
(text písně)
„To je dobře náhodou, že nežijem pod vodou. Na vzduchu, na vzduchu, můžem zpívat ejchuchu.“
5 Popis stoj spojný, předpažit dovnitř, prsty proplést, dlaně protlačit vpřed
 • výkopem unožit pravou (na 1. dobu), náklon trupu vpravo – zpět – totéž opačně
  • opakování: 4x na každou stranu
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Cíl protažení svalů horních a dolních končetin, článků prstů, posílení svalů dolních končetin
Motivace
(text písně)
„Zpívati si pod vodou, nejde ani náhodou. Z hlubiny, z hlubiny, vyšly by jen bubliny.“
Mezihra – vlastní pohybová improvizace
6 Popis stoj spojný, ruce v bok
 • podřep zánožný levou pokrčmo, ťuknout špičkou o zem (na 1. dobu) – zpět – totéž pravou
  • opakování: 4x na každou nohu
 • 5x tlesknout
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Cíl zpevnění těla, správné držení těla
Motivace
(text písně)
„Jen si představ milá babi, že jsme dejme tomu krabi. Nebyla bys mou babičkou, byla bys mořskou krabičkou.“
7 Popis stoj spojný, předpažit, ruce v pěst
 • dřep, upažit – vztyk
  • opakování 2x
 • vzpor dřepmo
 • vzpor dřepmo únožný levou – zpět – vzpor dřepmo únožný pravou
  • opakování: 1x na každou stranu
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Cíl posílení a protažení svalů dolních končetin
Motivace
(text písně)
„Buďme rádi Bohouši, že žijeme na souši.“ „Na zemi, na zemi, ušmudlané sazemi.“
8 Popis sed, skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl
 • sed skrčmo – zpět
  • opakování: 4x
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Cíl posílení svalů trupu, protažení svalů dolních končetin
Motivace
(text písně)
„Vžij se rybě do kůže, třeba ti to pomůže. I když jsi na suchu, hlavně že jsi na vzduchu.“
9 Popis sed, vzpažit
 • chodidla vztyčit – napnout
  • opakování: 4x
 • dlaněmi plesknout o zem – celým obratem vpravo vzpor klečmo – pozvolný vztyk
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Cíl protažení svalů trupu, horních a dolních končetin, správné držení těla
Motivace
(text písně)
„Buďme rádi Bohouši, že žijeme na souši“ „Na zemi, na zemi, ušmudlané sazemi.“
10 Popis úzký stoj rozkročný, levá připažit, pravá vzpažit
 • rovný předklon – 2 kruhy pažemi vpřed – s napřimováním dva kruhy pažemi vzad – připažit
 • zvednout pravé rameno – spustit – totéž levým ramenem
  • opakování: 2x na každou stranu
 • 2 kruhy rameny vpřed/vzad – výskok s čelným roznožením a vzpažením zevnitř
  • opakování: 2x
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Rozcvičení s hudebním doprovodem
Cíl protažení posílení svalů horních i dolních končetin
Motivace
(text písně)
„Vžij se rybě do kůže, třeba ti to pomůže.“ „I když jsi na suchu, hlavně že jsi na vzduchu! I když jsi na suchu, hlavně že jsi na vzduchu!“
Dohra – vlastní pohybová improvizace

Metodické poznámky:

Pokud některé cviky žáci neznají, nejprve vysvětlíme jejich správné provedení. Po té rozdělíme sestavu na kratší úseky, které nacvičíme (např. 1+2+3, 4+5, 6+7, 8+9, 10) nejprve na počítání a později s hudebním doprovodem. Nakonec úseky spojíme v celek a zopakujeme. Pokud děti již celou sestavu bezproblémově zvládají, můžeme ji zařazovat v následujících hodinách ihned po rušné části bez opětovného vysvětlování.

Varianty:

 • Místo cviků 4 a 5 je možné opakovat cviky 2 a 3.
 • Pro první sloku použít cviky 1–5, pro druhou sloku 1–4 a 10).