Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Obruč

Doporučený ročník: 3.

Téma vyučovací hodiny: Moderní gymnastika / kondiční cvičení

Pomůcky: obruč pro každého

Motivace: PEPÍK A TAXI

Rušná část

Pomůcky: obruč pro každého, mimo „Pepíky“

Učitel podle počtu žáků určí 1–2 Pepíky (honiče). Ostatní žáci představují taxi – obruč mají kolem boků rovně, přidržují ji rukama. Úkolem Pepíka je odchytnout si taxi tak, že se mu podaří chytit něčí obruč. Jakmile je žák představující taxi chycen, předává obruč Pepíkovi a sám se stává Pepíkem.

Varianta:

Žáci drží obruč před sebou jako volant.

Časová dotace: 3–5 min

Průpravná část

Pomůcky: obruč pro každého

1 Popis stoj spatný, obruč na podlaze kolem chodidel rovně, upažit
 • kruh zápěstím – kruh předloktím – kruh pažemi – kruh rameny
 • několikrát celé zopakovat
Obruč
Cíl uvolnění kloubních struktur
Motivace „řidič taxi by si měl před jízdou pořádně procvičit paže, aby mohl dobře řídit“
2 Popis stoj rozkročný, obruč kolem boků rovně
 • kruh hlavou vpravo vpřed – hlava rovně – otočit hlavu vlevo – hlava rovně
 • totéž opačně
Obruč
Cíl protažení svalů krku
Motivace „řidič se rozhlíží na křižovatce“
3 Popis stoj rozkročný, obruč před tělem čelně opřená o zem
 • otočení trupu vlevo se současným kutálením obruče po oblouku za levou nohu – zpět
 • totéž opačně
Obruč
Cíl protažení svalů středu těla
Motivace „výměna pneumatiky“
4 Popis stoj rozkročný, obruč nad hlavou čelně
 • rovným předklonem hluboký ohnutý předklon, obruč na zemi rovně – zpět
Obruč
Obruč
Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Motivace „nasazování kola na auto na zvedáku“
5 Popis Podřep přednožný levou na patě, chodidlo zapřít o obruč, obruč před tělem šikmo čelně
 • chodidlo napnout – chodidlo vztyčit
 • totéž opačně
Obruč
Cíl protažení svalů dolních končetin
Motivace „pedály“
6 Popis široký podřep únožný pravou, obruč před tělem čelně
 • úhyb do podřepu únožného levou – zpět
 • obruč lze při úhybu přetáčet
Obruč
Cíl protažení a posílení svalů končetin
Motivace „volant“
7 Popis dřep, obruč nad hlavou čelně
 • vztyk – upažit, obruč v pravé čelně – zpět
 • totéž opačně
Obruč
Cíl koordinace, protažení svalů trupu a končetin, posílení svalů dolních končetin
Motivace „stěrače“
8 Popis stoj spojný, obruč vnitřhmatem nad hlavou rovně
 • hluboký ohnutý předklon, obruč vnitřhmatem na zemi rovně – vzpřim, obruč vnitřhmatem nad hlavou rovně – dřep, obruč vnitřhmatem kolem ramen rovně – zpět
Obruč
Cíl rozvoj koordinace, protažení svalů trupu a končetin, posílení svalů dolních končetin a mezilopatkových
Motivace „stahování okénka“
9 Popis stoj, pokrčit upažmo dolů, ruce v bok, obruč na zemi před tělem rovně
 • poskok vpřed do obruče – poskok vpřed z obruče – poskok vzad do obruče – poskok vzad z obruče
Obruč
Cíl posílení svalů dolních končetin
Motivace „řidič taxi se potřebuje při pauze proskočit“
10 Popis stoj, obruč před tělem čelně
 • přeskoky snožmo vpřed přes obruč
 • přeskoky snožmo vpřed s meziskokem přes obruč
 • přeskoky snožmo vzad přes obruč
 • přeskoky jednonož vpřed přes obruč
Obruč
Cíl

posílení svalů dolních končetin

Motivace „taxi vyráží na cestu za zákazníkem – jede rychle, pomalu, couvá…“

Metodické poznámky:

Můžeme používat obruče různých velikostí (velké, střední, malé kroužky), vždy je však potřeba vybrat takovou velikost obruče, aby cviky mohly být správně provedeny. Přeskoky přes obruč mohou činit některým žákům koordinační problémy.