Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Žebřiny

Doporučený ročník: 5.

Téma vyučovací hodiny: Gymnastika / kondiční cvičení

Pomůcky: žebřiny, švihadla / šátky pro označení honičů a komínů, žíněnky pod žebřiny

Motivace: KOMINÍCI

Rušná část

Pomůcky: žebřiny, švihadla / šátky pro označení honičů a komínů, žíněnky pod žebřiny

Poznámka: Je důležité upozornit žáky, aby dbali zvýšené bezpečnosti při lezení po žebřině nahoru i dolů. Seskakování není dovoleno.

Učitel určí a označí 5 kominíků (nebo více – záleží na počtu žáků a žebřin), kterým rozdá štětky (švihadlo/šátek). Z ostatních žáků se stávají zrnka mouky, která se nechtějí od kominíka zašpinit, a proto před ním utíkají. Kominík má těžkou práci – se svou štětkou musí vylézt na komín (jedna z označených příček žebřin) a vyčistit jej (dotknout se příčky). V okamžiku, kdy má „práci hotovou“, sleze z komína a snaží se předat štětku a tím i své řemeslo někomu dalšímu.

Varianty:

 • Učitel označí komíny různě vysoko, aby si žáci mohli vybrat úroveň dle svých možností.
 • Kominíci musí vylézt na žebřiny:
  • daným počtem kroků
  • po každé příčce
  • pomocí dvou rukou a jedné nohy
  • pomocí dvou nohou a jedné ruky apod.

Časová dotace: 3–5 min.

Průpravná část

Pomůcky: žebřiny, žíněnky (v počtu žebřin)

Organizace: cvičení „půl na půl“ jeden žák cvičí a druhý jej sleduje, je připraven k dopomoci – výměna (záleží na počtu žebřin a žáků)

1 Popis stoj rozkročný čelem k žebřině, vzpažit
 • rovný předklon – uchopit příčku – výdrž – vzpřim
Žebřiny
Cíl protažení svalů trupu
Motivace „střecha“
2 Popis stoj rozkročný čelem k žebřině, upažit
 • rovný předklon, pravou vzpažit a uchopit příčku, levou upažit – trup otočit vlevo, levá upažit vzad, oči sledují levou ruku – zpět
 • totéž opačně
Žebřiny
Žebřiny
Cíl protažení svalů trupu
Motivace „komín na střeše“
3 Popis stoj spatný čelem k žebřině, paže volně připažit
 • přednožit pravou, chodidlo položit na příčku, vzpažit – předklon, uchopit příčku – výdrž – zpět
 • totéž opačně
Žebřiny
Cíl protažení svalů dolních končetin a trupu
Motivace „kominické zrcátko“
4 Popis stoj bokem k žebřině, paže volně připažit
 • unožit pravou, chodidlo položit na příčku předklon k levé noze, dlaně na zem – postupný vzpřim
 • totéž opačně
Žebřiny
Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Motivace „spouštění kartáče do komína“
5 Popis stoj čelem k žebřině, pokrčit předpažmo, podhmatem uchopit příčku
 • skrčit přednožmo levou, chodidlo na příčku, skrčit předpažmo – pánev protlačit vpřed – zpět
 • totéž opačně
Žebřiny
Cíl protažení přední a zadní strany stehen
Motivace „žebřík – cesta dolů“
6 Popis stoj rozkročný zády k žebřině, připažit
 • hluboký ohnutý předklon, předpažit dovnitř, uchopit nejnižší příčku a přitáhnout – výdrž – postupný vzpřim
Žebřiny
Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Motivace „krbová kamna“
7 Popis leh hlavou od žebřin, přednožit zadní stranou opřít o žebřiny
 • hrudní předklon, uchopit příčku a přitáhnout trup k dolním končetinám – výdrž – zpět
Žebřiny
Cíl protažení svalů dolních končetin a zad, posílení svalů břišních a horních končetin
Motivace „kominické nářadí – pohrabáč“
8 Popis leh hlavou k žebřinám, pokrčit upažmo, podhmatem uchopit spodní příčku
 • přednožit – spustit nohy vlevo – zpět
 • totéž opačně
Žebřiny
Cíl posílení svalů trupu a končetin
Motivace „vymetání kamen“
9 Popis svis zády k žebřině
 • skrčit přednožmo levou – přinožit
 • totéž opačně
Žebřiny
Žebřiny
Cíl posílení břišního svalstva a svalů dolních končetin
Motivace „stoupající kouř“

Metodické poznámky:

Při pohybu na žebřinách dbáme zvýšené opatrnosti. Seskakovat ze žebřin je zakázáno. Pokud žáci cvičí ve dvojicích (trojicích…), čekající žáci stojí v dostatečné vzdálenosti nebo mohou plnit jiný pohybový úkol.

U cviků 3 a 4 přednožujeme/unožujeme jen do té výšky, aby zůstala stojná noha napnutá.

Podněty pro průpravnou část s využitím žebřin poskytla publikace Marie Skopové, Miroslava Zítka a jejich kolektivu – „Základní gymnastika“ (2013).