Úvod

Multimediální elektronická publikace „Psychomotorika nejen pro děti“ přináší základní informace z teorie psychomotoriky a dále praktické příklady a videoukázky psychomotorických aktivit. Je určena především studentům Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě MU, ale mohou ji využívat také studenti dalších oborů a fakult napříč Českou republikou i široká veřejnost – učitelé, vychovatelé, trenéři, vedoucí zájmových kroužků, pečovatelé, rodiče apod.

Psychomotorika se zaměřuje na prožitek z pohybu, vnímání, porozumění vlastnímu tělu, chápání a využívání materiálního světa kolem nás, a v neposlední řadě věnuje pozornost komunikaci, vztahům a spolupráci ve skupině. Věk není z hlediska jejího využití rozhodující, proto ji lze uplatnit u všech věkových skupin. Nejčastěji se používá u dětí v mateřských školách a na prvním stupni škol základních, svoji nezastupitelnou roli však má také v seniorské kategorii či při práci s osobami zdravotně oslabenými. Její prvky využívají mimo jiné také organizátoři např. teambuildingových či jiných firemních akcí.

Ve vztahu k výuce na Pedagogické fakultě MU je multimediální elektronická publikace „Psychomotorika nejen pro děti“ doporučeným studijním zdrojem zejména v oborech:

 • Tělesná výchova – předměty:
  • ITVk24/ITVp24 Základy zdravotní tělesné výchovy a psychomotoriky
  • XTVk12/XTVp12 Základy gymnastiky a psychomotoriky
  • ITVk33/ITVp33 Tělesná výchova a výchova ke zdraví s didaktikou
  • VZkB31/VZpB31 Zdravotně preventivní pohybové aktivity
 • Výchova ke zdraví
 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika a další

Autoři publikace

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Daniela Jonášová

Mgr. Daniela Jonášová

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Aneta Němčanská

Aneta Němčanská

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Na publikaci dále spolupracovaly: Adéla Dufková, Anna Klečková, Tereza Mikošková, Helena Šeráková

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

 • Technická realizace publikace
 • Grafické zpracování publikace
 • Pořízení a zpracování videozáznamů

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

MUNI/FR/1019/2019
Podpora výuky u oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ multimediální elektronickou publikací s psychomotorickým zaměřením

S novou akreditací vznikly nové povinné předměty Základy gymnastiky a psychomotoriky (Učitelství pro MŠ) a Základy zdravotní tělesné výchovy a psychomotoriky (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ). V oblasti psychomotoriky neexistuje ucelená metodická elektronická publikace. Cílem projektu je vytvořit moderní multimediální elektronickou publikaci obsahující teoretické i praktické informace, fotografie a videozáznamy psychomotorických aktivit včetně využití tradičních i netradičních pomůcek v praxi.


Recenze

Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Katedra společenských věd a managementu sportu, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Mgr. Tereza Dvořáková (Louková), Ph.D.

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Tiráž

Psychomotorika nejen pro děti

Multimediální elektronický výukový materiál

Šeráková, Hana | Vrbas, Jaroslav | Jonášová, Daniela | Němčanská, Aneta

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2021

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2021

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-9900-5

© 2021 Masarykova univerzita