Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Anotace předmětu

Víceoborové snímky zaměřené na právní a etické otázky výzkumu, vývoje a inovací v českém a evropském prostředí. Látka je zaměřena jedna na obecné otázky filozofické a metodologické, jednak na řešení právní a etické problematiky. Snímky obsahují praktické případy, které jsou určeny k rozboru. Součástí obsahu jsou též aspekty svobody vědeckého bádání a hlásání jeho výsledků, akademické svobody a rovněž nekalé soutěže mezi výzkumnými institucemi apod. Látka volně navazuje na téma práva duševního vlastnictví, které rozšiřuje a aplikuje na výzkum, vývoj a inovace.

Prezentace ve formátu PDF Tisková verze
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Fakulty informatiky MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.