Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Anotace předmětu

Snímky vybrané mezi Principy právního myšlení mají osvětlit základy právního uvažování a rozhodování o právních věcech. Texty jsou laděny právně filozoficky s tím, že na základní otázky přirozené spravedlnosti, jakož i na otázky právnického vzdělávání, navazují dílčí projevy vědecké. Pomocná vědecká stránka je zohledněna zejména v testování právních jevů metodami právní vědy, jakož i ve výkladu práva, resp. v právní argumentaci. Zejména pak v argumentaci osvědčenými právními principy, které jsou souladné s přirozeným řádem světa. Pozornost je obzvláště věnována právnímu řešení střetů mezi jednotlivými subjektivními právy či svobodami navzájem a jejich střetů s obecnými dobry. Texty navazují na Vědeckou propedeutiku, na Občanské právo – všeobecně, na Právní principy a zásady soukromého práva, jakož i na Výklad soukromého práva. Využitelné jsou však i samostatně. Snímky jsou zamýšleny jako všeobecný a základní zdroj informací o právním myšlení. Pojaty jsou tak, aby jednotlivé poznatky byly bezprostředně prakticky použitelné; například i při soudcovském rozhodování a při jeho předvídání.

Prezentace ve formátu PDF Tisková verze
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Fakulty informatiky MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.