Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Přirozené právo osobnostní a jeho státní ochrana

Téma souvisí s pojmem osoby v právním smyslu. Věnováno je přirozenému právu osobnostnímu a jeho státní ochraně podle českého právního řádu v rovině mezinárodněprávní i vnitrostátní. V absolutním subjektivním právu osobnostním je spatřováno těžiště práva občanského, vedle úpravy osobního stavu. Látka pojednává o státoprávním stanovení způsobu výkonu a ochrany přirozeného subjektivního osobnostního práva. Roztříděny jsou druhy osobnostní práv. Zvlášť je pojednáno o osobním právu právnických osob. Pozornost je soustředěna na jednotlivé chráněné statky osobnostní, jakož i na právní instituce souhlasu nebo zákonných licencí. Probrány jsou též nároky z práva osobnostního. Doplněny jsou záležitosti ochrany osobních údajů a soukromého práva mediálního.

Otevřít prezentaci ve formátu PDF Tisková verze
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.