Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Závazky z kvazideliktů

Téma je rozvedením soukromého práva deliktního. Uvozeno je soustavou práva deliktního, resp. též kvazideliktního. Zvláštní pozornost je věnována soukromoprávnímu kvazideliktu bezdůvodného obohacení, jeho přirozenému smyslu, významu, účelu a zdrojům úpravy v českém právním řádu. Obsahem jsou též otázky povahy kondikčního práva, jeho obsahu a promlčení. Podrobně jsou rozebrány jednotlivé skutkové podstaty kvazideliktu bezdůvodného obohacení. Druhým zvláštním tématem je soukromoprávní kvazidelikt jednatelství bez příkazu, jemuž je věnována samostatná pozornost včetně vystižení jeho jednotlivých skutkových podstat.

Otevřít prezentaci ve formátu PDF Tisková verze
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.