Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Rodinné právo

Účelem prezentací z Rodinného práva je poskytnout studentům přehled o klíčových institutech tohoto základního pilíře soukromého práva, především v rámci přednášek. Prezentace – s ohledem na schématičnost – nemohou nahradit přednášky samé, ani učebnici rodinného práva. Jde-li o jejich zaměření, pozornost je soustředěna zejména na statusové otázky (mateřství, otcovství a osvojení, jde-li o dítě, a rozvod, jde-li o manžele) a na jejich dopad do majetkové sféry (výživné).

Czech Family Law

The PowerPoint presentations provide information about development of Czech Family Law (from past to designed law), about the key case law of the European Court of Human rights on this issue and about the Principles of European Family Law written by the Commission on European Family Law (CEFL).


Tiráž

Rodinné právo – Czech Family Law

Multimediální elektronický výukový materiál

Králíčková, Zdeňka | Dávid, Radovan | Kornel, Martin | Hořínová, Anna
Janočková, Michaela | Volková, Jana | Kozlová, Veronika

4. aktualizované vydání
První vydání v roce 2007

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2012

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 2012

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2007–2012 Masarykova univerzita

Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.