Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi

„Přítomností kráčíme s klapkami na očích, teprve budoucnost nám vyjeví její pravý význam.“
Valentin Urfus

Profesor římského práva a právní historie Valentin Urfus (22. 11. 1928 – 17. 8. 2014) je studujícím právnických fakult dobře znám, protože je spolu s Jaromírem Kinclem autorem učebnice „Římské právo“. Vyšla v nakladatelství Panorama v Praze v roce 1990, tedy necelý rok po „sametové“ revoluci. Právnické vzdělávání v době totality bylo více než kterékoliv jiné univerzitní vzdělávání poplatné marxisticko-leninské právní vědě, která popírala základní hodnoty a principy evropské právní kultury. Po roce 1989 bylo třeba velmi rychle vytvořit nové studijní materiály od této ideologie osvobozené. Jedním z logických kroků reformy studia bylo také rozšíření výuky římského práva. Oba jmenovaní profesoři Univerzity Karlovy se tohoto úkolu okamžitě ujali. Přes rychlost, se kterou byla učebnice napsána a vydána, je stále vynikajícím pedagogickým dílem, které je trvale základem právnického studia. Profesor Urfus, v rámci své specializace medievalisty, napsal pak další všeobecně známou učebnici, která byla vydána v roce 1994 pod názvem „Historické základy novodobého práva soukromého“. (číst dále)


Ke stažení


Autoři publikace

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.
Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Mgr. et Ing. Tomáš Ciprovský Mgr. et Ing. Tomáš Ciprovský
Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)

Tiráž

Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi

Multimediální elektronický výukový materiál

Židlická, Michaela | Ciprovský, Tomáš (autentizováno)| Dostalík, Petr (autentizováno)

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2016

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2016

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2016 Masarykova univerzita

Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2016