Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Úvod


Milá čtenářko, milý čtenáři,
cílem této sbírky je nabídnout podrobný návod k řešení příkladů, které jsou standardní součástí cvičení k úvodnímu kurzu matematické analýzy a vhodně tak doplnit základní texty k tomuto kurzu, viz [2, 3]. Základy této sbírky tvoří zápisky ze cvičeních k předmětům MB101, MB102, M1100, M1101 a demonstrativních cvičení k MB101 a MB102 vedených autory v letech 2006–2009 na Fakultě informatiky a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Většina zadání uvedených příkladů je buď převzata z publikací [1–2, 4–11] (mnohdy z příkladů uvedených k samostatnému řešení) nebo z různých zdrojů, které se autorům dostaly v průběhu let do rukou, případně na monitor. Protože uvést zde kompletní seznam všech použitých zdrojů by bylo bohužel nemožné, prohlašujeme, že drtivá většina zadání příkladů je převzata od jiných autorů. Ovšem všechna řešení jsou původní a byla vypracována autory této publikace.

Brno, jaro 2012

Petr Zemánek a Petr Hasil


Skripta ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Komiks

Tiráž

Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I

Multimediální elektronický výukový materiál

Zemánek, Petr | Hasil, Petr

3. aktualizované vydání
První vydání v roce 2010

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2012

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 2010–2012

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-5882-8

© 2010–2012 Masarykova univerzita

Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., Mgr. Petr Hasil, Ph.D. |
ÚMS, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.