Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Genetika rostlin

Elektronická skripta Genetika rostlin jsou určena jako učební text k předmětu Bi8240 Genetika rostlin v rámci oboru Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, ale i pro další biologické obory se vztahem k vyšším rostlinám. Zahrnuje popis genetických a známých molekulárních mechanizmů základních procesů vyšších rostlin jako je rozmnožování, kvetení, determinace pohlaví, inkompatibilní systémy a rezistence k biotickým a abiotickým stresovým faktorům prostředí. Jsou zde prezentovány souhrnné poznatky o genomech rostlin, o jejich struktuře a nezbytných nástrojích studia genů a genomů. U popisovaných mechanizmů je uváděna i genetická determinace konkrétními geny nebo jejich významnými skupinami, pokud byly charakterizovány, i perspektiva jejich využití při genetických modifikacích rostlinného genomu. Rostlinným biotechnologiím, transgenozi rostlin a jejím praktickým aplikacím v zemědělství, lékařství a ve výživě člověka, jsou věnovány samostatné kapitoly. U jednotlivých témat je důraz kladen na současné teoretické poznatky, ale i na využití některých poznatků molekulární genetiky rostlin v oblasti aplikovaného výzkumu. Pro zvládnutí problematiky zahrnuté v tomto učebním textu se předpokládají znalosti základních principů genetiky a molekulární biologie, které jsou obsahem jiných přednášek a nejsou součástí tohoto textu.


Ke stažení


Autorka publikace

 
doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
Ústav experimentální biologie - Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU
   

Tiráž

Genetika rostlin

Multimediální elektronický výukový materiál

Řepková, Jana

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2013

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-6408-9

© 2013 Masarykova univerzita

doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.|
ÚEB Biol, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041