Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Paleogenetika člověka

Studijní web Paleogenetika člověka je určen zejména pro studenty oborů Molekulární biologie a genetika, Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Antropologie, případně dalších. Materiál studenty seznamuje s poznatky o evoluci moderního člověka, které byly získány studiem současných a archaických populací člověka propojením antropologických, populačně-genetických a molekulárně-biologických přístupů. Cílem je snaha o odpovězení otázek: Kdo jsme a odkud pocházíme?, Kdo byl náš předek?, Kdy a kde žil?Jak velká byla zakladatelská populace moderního člověka? nebo Jak jsme osídlili svět?.

Autor publikace

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie, PřF MU

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Paleogenetika člověka

Multimediální elektronický výukový materiál

Lízal, Pavel

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2014

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2013–2014

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-7085-1

© 2014 Masarykova univerzita

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. |
ÚEB, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041