Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Hledání našeho společného předka

V této kapitole si ukážeme, jak se můžeme prostřednictvím studia sekvencí DNA dopátrat našeho původu až k určitému konkrétnímu předkovi. Nejdříve studiem mitochondriální DNA zjistíme, kde a kdy žila naše nejstarší ženská předchůdkyně, tzv. pramatka Eva. Analýzou sekvence chromozomu Y ověříme, zda poznatky o ženské historii moderního člověka jsou v souladu s historií mužské linie a nakonec učiněné závěry potvrdíme nebo vyloučíme pomocí dalších jaderných sekvencí.

Prostřednictvím poznatků získaných studiem sekvencí mtDNA a chromozomu Y půjdeme ve stopách našich předchůdců a zjistíme, jak a kdy jsme osídlili celý svět. A nakonec si díky dobrovolnickým databázím popíšeme zastoupení sekvencí mtDNA a chromozomu Y přímo v České republice.

Prezentace

Analýza mtDNA Analýza chromozomu Y Osidlování dle mtDNA a chr. Y Další analýzy a zjištění Haplosk. mtDNA a chr. Y v ČR

Pro správné zobrazení online prezentace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 9.0 nebo vyšší.

Prezentaci lze také otevřít ve formátu PDF pomocí odkazů níže…


Další materiály a zajímavosti

Videa

Mitochondrial Eve Mutation and Haplotype The Genographic Project by National Geographic
Human Migration, Population Genetics
The Human Journey: Migration Routes
Rozšíření jednotlivých haploskupin mtDNA a chromozomu Y

Jak jsme osídlili svět

Journey of Mankind – The Peopling of the World
Interaktivní program ukazující historii rozšíření moderního člověka

Další zajímavé odkazy

Forenzní DNA servis Genetická genealogie DNA centrum Bulovka
Forenzní DNA servis Nemocnice Na Bulovce
Genebáze
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. |
ÚEB, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041