Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Zpracování bakalářské práce

Cílem předmětu Zaměření a zpracování bakalářské práce je poskytnout maximum informací pro sepsání prvního rozsáhlejšího odborného textu, tedy kvalitní bakalářské práce. Tato skripta obsahují .ppt prezentace přednášek, doplněné černobílou verzí pro tisk, případně dalšími materiály, a představují tak podporu pro splnění tohoto cíle.

Přednáška je zaměřena na seznámení se s odborným textem a osvojení si dovedností pro vyhledávání odborných poznatků nejen z odborných článků v časopisech, ale také v různých elektronických databázích. Další část je zaměřena na zpracování těchto informací a jejich následné sepsání podle zásad a norem pro psaní vědeckých textů.

Veškeré poznatky si budete mít možnost ověřit také prakticky formou cvičení a úkolů, které budete plnit v průběhu semestru.Autor publikace

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie, PřF MU

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Zpracování bakalářské práce

Multimediální elektronický výukový materiál

Lízal, Pavel

3., aktualizované vydání
První vydání v roce 2006

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2014

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2007–2014

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-6760-8

© 2006–2014 Masarykova univerzita

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. |
ÚEB, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041