Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Matematika I. a II.

Výukový interaktivní text Matematika I. a II. (PDF) obsahuje základy lineární algebry, analytické geometrie a diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné a dvou proměnných včetně jejich aplikací. Teorie je doplněna jednak příklady komentovanými "krok za krokem" a také množstvím interaktivních testů, které poslouží ke kontrole zvládnutí dané problematiky. Práce slouží jako textová opora v předmětu Matematika I. a II. (BOMA0222p) na Lékařské fakultě.

Matematika I. a II. pro online prohlížení
Adobe Acrobat PDF
Matematika I. a II. pro offline prohlížení
ZIP archiv

Autorka publikace

RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Matematika I. a II.

Multimediální elektronický výukový materiál

Přibylová, Lenka

4., aktualizované, elektronické vydání
První vydání v roce 2007

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2017

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2017

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8660-9

© 2007–2017 Masarykova univerzita