Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kopytník evropský (Asarum europaeum L.)

Čeleď: Aristolochiaceae - podražcovité

2-7 B 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní-temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina 5–10 cm vysoká s plazivým oddenkem. Vytrvávající ledvinité listy jsou dlouze řapíkaté. Nenápadné červenohnědé květy vyrůstají na krátkých stopkách pod úrovní listů. Kvete od března do května. Vyskytuje se u nás ve dvou varietách: A. e. var. europaeum s listy lysými; A. e. subsp. romanicum s listy papilnatými.

Ekologie: Roste ve stinných lesích od nížin až po podhůří, všude poměrně hojně.

Rozšíření: Jeho areál pokrývá téměř celou Evropu od Francie až po Ural. Na severu zasahuje do jižní Skandinávie a na jihu do Itálie a na Balkán. U nás je hojný po celém území, v Karpatech častější.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Mapa převzata z: Atlas Florae Europaeae 1999

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://www.luomus.fi/english/botany/afe/index.htm