Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Růže převislá (Rosa pendulina L.)

Čeleď: Rosaceae - růžovité

4-8 B~ 3

Areál: submediteránní – temperátní s oceánickou tendencí

Menší keř do 2m výšky, šířící se kořenovými výmladky. Starší, větvené výhonky jsou beztrnné; výmladky jsou na bázi štětinatě trnité. Lichozpeřené listy složené ze 7–11 lístků. Eliptické, podlouhlé, vejčité až obvejčité, tupě špičaté lístky jsou po obou stranách nebo alespoň naspodu na střední žilce chlupaté, výjimečně olysalé nebo zcela lysé, na okraji 2x ostře zubaté, zoubky směřují kupředu, jsou lysé nebo zakončené žlázkou. Kvete v květnu až červnu. Sytě nachově červené květy jsou slabě vonné, jednotlivé, vzácněji v květenství po 2–3. Kališní lístky celistvé, lysé nebo hustě žláznaté, po odkvětu se vzpřimují, zaschlé vytrvávají na šípcích až do jejich změknutí. Šípky na dlouhých stopkách nící, dlouze lahvicovité, zřídka hruškovité až kulovité, brzy měknoucí, lysé nebo častěji stopkatě žláznaté, červené až červenooranžové.

Ekologie: Dobře snáší zástin a je u nás jediným druhem růže, rostoucím v uzavřených lesních porostech, zejména v horských smrčinách. Ve srovnání s jinými růžemi je náročná na půdní vláhu a roste v oblastech s vyššími srážkami nebo podél vodních toků. Snáší kyselé a chudé půdy, jen jsou-li dosti humosní, a je proto zastoupena i na krystaliniku.

Rozšíření: Horský druh střední a jižní Evropy. U nás je zastoupen v pohořích na celém území v pásmu buku a smrku a vystupuje nad lesní hranici do pásma kleče. V nižších polohách ji najdeme na klimaticky inverzních stanovištích soutěsek a skalních stěn (např. Teplicko-adršpašské skály, Moravský kras).

Mapa převzata z: www.florabase.cz

Mapa převzata z: Úradníček & Maděra (2001).

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

ÚRADNÍČEK,L. & MADĚRA, P. a kol. (2001): Dřeviny České republiky. Matice lesnická, Písek. 334 str. ISBN  8086271099

http://www.florabase.cz