Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea L.)

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

(1)2-4(-6) BC 3-4

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – boreální s oceánickou tendencí

Vytrvalá bylina s ostře čtyřhrannou, vystoupavou, až 25 cm vysokou lodyhou. Listy jsou vstřícné, čárkovitě kopinaté, až 10 cm dlouhé. Květy jsou bílé, uspořádané v řídkých vidlanech. Kvete od dubna do června.

Ekologie: Světlé listnaté a smíšené lesy, lesní okraje, křoviny a meze, většinou na živinami bohatých půdách. Diagnostický druh dubohabřin.

Rozšíření: Evropa (kromě Skandinávie a Pyrenejského pol.), na V zasahuje až na západní Sibiř, izolovaný výskyt v horách Kavkazu, Íránu a Altaje. V ČR hojný v nižších polohách na celém území.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Mapa převzata z: Atlas Florae Europaeae 1999

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1990): Květena ČR II. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://www.luomus.fi/english/botany/afe/index.htm