Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Výuková příručka

Biogeografie bývala tradičně definována jako studium rozšíření organismů v minulosti i současnosti. Dnes je však komplexní vědou, která se snaží dokumentovat a pochopit prostorové struktury biologické rozmanitosti - od genů až po celá společenstva a ekosystémy. Biogeografie je tedy interdisciplinárním oborem přírodních věd, který se stále dynamicky rozvíjí a proto je důležité jak z hlediska výzkumu, tak i z hlediska výuky držet s tímto vývojem krok. Tato výuková příručka se snaží posílit mezioborové vzdělávání geografie - biologie a přispět tak k dalšímu rozvoji biogeografie na Masarykově univerzitě.

Výuková příručka se zaměřuje na 5 základních a nezbytných témat biogeografie - Ekologické faktory rozšíření druhů, Evoluční faktory, Ostrovní biogeografie, Biogeografické oblasti světa a Biogeografie České republiky - z nichž první 4 jsou zpracovány na základě aktuálních biogeografických a ekologických učebnic:

 

LOMOLINO, M.V., RIEDLE, B.R., & BROWN, J.H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

MACDONALD, G. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

WHITTAKER, R.H. ed. (1998): Island biogeography: ecology, evolution and conservation. Oxford: Oxford University Press. xi, 285 s. ISBN 0-19-850020-3

KREBS, CH.J. (2001): Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. 5th ed. San Francisco, Calif.: Benjamin Cummings. 695 s. ISBN 0321042891

BEGON, M., HARPER, J.L. & TOWNSEND, C.R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. 1. vyd. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. 949 s. ISBN 8070676957

 

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>