Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

1.3 Interakce faktorů

Prostředí, ve kterém se vyskytuje jakýkoliv druh, se skládá ze série navzájem se ovlivňujících gradientů jak abiotických, tak biotických faktorů, které určují rozšíření a hojnost druhů. Stabilní populace tak mohou existovat jen tam, kde se příznivé části gradientů vhodně překrývají.

Vztahy mezi environmentálními faktory a organismy jsou často nejasné. Skupina současně působících faktorů může na organismus celkově působit více než každý faktor samostatně. Například faktory teploty a vody (vlhkosti) spolu velmi úzce souvisejí, protože jak vysoké, tak nízké teploty snižují množství vody v prostředí (výparem a zamrzáním). Nedá se ale říci, zda je organismus více zasažen extrémní teplotou či nedostatkem vody. V přírodě se tak často nedá jednoznačně určit, který faktor má významnější vliv na rozšíření a hojnost druhů – je proto potřebné pozorovat organismy například tak, že zkoumáme jejich reakci na každý faktor zvlášť (v laboratorním prostředí).

Znalost konkrétních nároků druhů může být velice důležitá například v případě introdukce rostlin a živočichů do nového prostředí. Příkladem může být introdukce akácie ze severní Austrálie do různých částí světa. Jde o stromy nenáročné na vodu a tedy vhodné jako zdroj paliva pro domorodé obyvatelstvo suchých oblastí. Existuje ale mnoho druhů, a proto byly pro konkrétní lokalitu (Kadoma, Zimbabwe) po důkladné analýze introdukovány druhy s fyzickými nároky nejbližšími cílovému prostředí. To ušetřilo velké množství peněz, které jsou při tradiční metodě pokus/omyl často utraceny zbytečně.

Obr. 8: Počítačová analýza klimatu Austrálie s cílem detekovat největší podobnost s klimatickými podmínkami oblasti Kadomy v Zimbabwe kvůli introdukci akácie jako palivového dříví. Území s nejtmavší barvou mají klimatické podmínky nejvíce podobné místu introdukce. Spodní obrázek ukazuje rozšíření druhu Acacia holosericea, který odpovídá klimatickým požadavkům introdukce . (Booth 1988; Cox & Moore 1999).

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

Zdroje:

BOOTH, T. (1988): Which wattle where? Selecting Australian acacias for fuelwood plantations. Plant Today 1: 86-90.

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845 s. ISBN 0-87893-062-0