Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

2.5.4 Tok genů

Migrace, neboli tok genů (gene flow), často brání genetickému driftu a přírodnímu výběru, aby zpomalil genetickou divergenci. Jedinci, kteří migrují do nové oblasti, si s sebou přinášejí své geny, a jak se následně úspěšně rozmnožují, jejich geny jsou zavedeny do místní populace. Taková migrace má proto homogenizující vliv, zabraňuje anebo přinejmenším zpomaluje vývoj geograficky izolovaných a geneticky diferencovaných populací.

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

KREBS, CH.J. (2001): Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. 5th ed. San Francisco, Calif.: Benjamin Cummings. 695 s. ISBN 0321042891

BEGON, M., HARPER, J.L. & TOWNSEND, C.R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. 1. vyd. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. 949 s. ISBN 8070676957