Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

2.5.6 Geografická variabilita

Při genetické divergenci se často uplatní též geografická izolace, protože napomáhá genetickému driftu i přírodnímu výběru a zpomaluje tok genů. Genetický drift může být důležitou silou v malých, izolovaných populacích tak, jako i v těch, které obývají malá odlehlá místa a periferie rozšíření druhů. Populace, která byla založena několika kolonizujícími jedinci, se obvykle sestává jen z malého náhodného vzorku alel, přítomných v populaci předků. Genetický drift, který se vyskytuje během takového populačního bottlenecku, se označuje jako efekt zakladatele (founder effect). Tento proces se projevuje jako zřetelně náhodné odlišnosti, často nalézané mezi populacemi ptáků na různých ostrovech. Každá odlišnost byla pravděpodobně odvozená od několika úspěšných kolonistů. Příkladem efektu zakladatele tak mohou být např. populace muchálka perlového (Monarcha melanopsis) na Šalamounových ostrovech.

Obr. 23: Divergence populací muchálka perlového (Monarcha melanopsis) na Šalamounových ostrovech. Tyto zdánlivě náhodné rozdíly mezi populacemi byly interpretovány Mayrem (1942) jako odraz efektu zakladatele (founder effect). Každá odlišná populace byla založena předky, kteří kolonizovali různé ostrovy v souostroví a nesli odlišný vzorek genů od zbytku populace (Mayr 1942, Lomolino et al. 2006).

Geografická variabilita může mít mnoho forem. Termín klina se používá pro označení postupné změny jednoho nebo více znaků podél jednoho environmentálního nebo geografického gradientu (např. změny se zeměpisnou šířkou, nadmořskou výškou atp.). Podle všeho odráží adaptaci znaků na různá prostředí, která se liší teplotou, sezonalitou, produktivitou a jinými faktory. Klina se také může vyvinout v hybridní zóně, která označuje relativně úzké geografické pásmo, kde se jeden či více fenotypů nebo alel projevuje rapidními změnami ve frekvenci jinak izolovaných populací nebo druhů.

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

Zdroje:

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

MACDONALD, G.M. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8

MAYR, E. (1942): Systematics of the Origin of Species. Columbia University Press, New York.