Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

3.2.1 Výhody a nevýhody teorie

Ačkoliv je MacArthurův a Wilsonův model jednoduchý, intuitivní a umožňuje relativně snadné ověření předpokládaných hodnot, jeho odpůrci poukazují zejména na to, že je příliš zjednodušující, otvírá prostor pro chyby při terénním výzkumu a interpretaci dat a také že nejsou známy přesné tvary křivek kolonizace a vymírání atd. Je třeba také říci, že model nezachycuje různorodost druhů, ale pouze jejich počet.

V krátké době po publikování rovnovážné teorie ostrovní biogeografie se objevilo mnoho pokusů tuto teorii potvrdit či vyvrátit. Jedním z výrazných přínosů pro potvrzení teorie byl výzkum obměny druhů ptáků na ostrovech poblíž kalifornského prostředí, a to na základě dat z roku 1917 a 1968. Výsledky výzkumu ukázaly, že relativně malý a vzdálený ostrov Santa Barbara dosáhl přibližně za padesát let obměny 62% druhů ptáků, zatímco relativně velký a málo izolovaný ostrov Santa Cruz zaznamenal pouze 17% obměnu. Jde tedy o poměrně jasné potvrzení MacArthurovy a Wilsonovy teorie.

Na tomto místě je třeba se zmínit o některých z možných metodických chyb, které mohou při takovém výzkumu nastat. První z nich, tzv. cryptoturnover, nastává, pokud je v době mezi terénními výzkumy ostrov kolonizován nějakým druhem, který posléze vyhyne. Ve sledované statistice tak vůbec nebude zachycen. Druhou chybou je tzv. pseudoturnover, tedy situace, kdy druh není zjištěn (a tedy započítán) při prvním z výzkumů, ačkoliv je v daném území přítomen. V dalším šetření pak nutně musí vystupovat jako nově kolonizující druh, ovšem za předpokladu, že mezitím v území nevyhynul.

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

Zdroje:

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. (1963): An equilibrum therory of insular zoogeography. Evolution 17: 373-387.

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. (1967): The Theory of Island Biogeohraphy. Monographs in Population Biology, no. 1. Princeton University Press. Princeton NJ.

MACDONALD, G.M. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8

WHITTAKER, R. J. ed. (1998): Island biogeography: ecology, evolution and conservation. Oxford: Oxford University Press. xi, 285 s. ISBN 0-19-850020-3