Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

3.2.5 Vliv speciace

Jedním z faktorů, který nezahrnoval původní MacArthurův a Wilsonův model byla speciace, která může významně ovlivnit počet druhů na ostrově. Speciace tak v postatě doplňuje imigraci na ostrov. Míra speciace však bývá významná pouze u velkých a izolovaných ostrovů, neboť na velkých a vzdálených ostrovech existuje mnoho nenaplněných nik a kvůli izolovanosti ostrova je významně omezena migrace na ostrov a tedy i tok genů, který by bránil speciaci. Otevírá se zde tedy příležitost pro adaptivní radiaci.

Obr. 43: Vliv evoluce na počet druhů může být do rovnovážného modelu zahrnut prostřednictvím speciace, která může doplňovat imigraci. Míra speciace by však měla být významná pouze pro velké izolované ostrovy. Speciace tak může u velkých a izolovaných ostrovů dále navýšit celkový počet druhů. S = počet druhů; Ŝ = rovnovážný počet druhů; s = malý; l = velký; m = středně izolovaný; f = vzdálený ostrov (Rosenzweig 1995; Lomolino et al. 2006).

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

Zdroje:

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. (1963): An equilibrum therory of insular zoogeography. Evolution 17: 373-387.

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. (1967): The Theory of Island Biogeohraphy. Monographs in Population Biology, no. 1. Princeton University Press. Princeton NJ.

MACDONALD, G.M. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8

ROSENZWEIG, M.L. (1995): Species Diversity in Space and Time. Cambridge University Press, New York.

WHITTAKER, R. H. ed. (1998): Island biogeography: ecology, evolution and conservation. Oxford: Oxford University Press. xi, 285 s. ISBN 0-19-850020-3