Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

3.2.6 Vliv disturbancí

Bush a Whittaker (1991) poukázali na další jev, který původní MacArthurův a Wilsonův model  nezahrnoval. Jestliže je přiblížení k rovnovážnému stavu tak pomalé jak předpovídali Bush a Whittaker, tedy po dobu milénia, potom disturbance, jako například hurikány nebo vulkanické erupce, mohou zabránit vzniku rovnovážného stavu.

 

Obr. 44: V případě některých izolovaných společenstev mohou disturbance jako například časté vulkanické erupce nebo hurikány bránit návratu do dynamické rovnováhy (Seq). (A) Šedá pole ukazují kdy míra imigrace (I) převyšuje míru extinkce (E). V důsledku toho počet druhů v těchto obdobích roste (B) (Bush & Whittaker 1991; Lomolino et al. 2006).  

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

Zdroje:

BUSH, M.B. & WHITTAKER, R.J. (1991): Krakatau: Colonization patterns and hierarchies. Journal of Biogeography 18: 341-356.

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. (1963): An equilibrum therory of insular zoogeography. Evolution 17: 373-387.

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. (1967): The Theory of Island Biogeohraphy. Monographs in Population Biology, no. 1. Princeton University Press. Princeton NJ.

MACDONALD, G.M. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8

WHITTAKER, R. H. ed. (1998): Island biogeography: ecology, evolution and conservation. Oxford: Oxford University Press. xi, 285 s. ISBN 0-19-850020-3