Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

3.2.8 Další modifikace modelu

Rescue effect

Jeden z dalších z výzkumů se zaměřil na Gatúnské jezero v Panamě, které vzniklo při výstavbě Panamského průplavu. Vody jezera částečně zaplavily původní vyvýšeniny terénu a učinily z nich tak více či méně izolované ostrovy. Obrázek níže zachycuje obměnu druhů na těchto nově vzniklých ostrovech. Zde se objevuje nový fenomén, tzv. rescue effect. Jde o to, že málo izolované ostrovy (v levé části grafu) jsou vystaveny zvýšené imigraci z blízké pevniny, což i při jejich malé velikosti pomáhá „zachránit” některé z přítomných druhů před jinak nevyhnutelným vyhynutím. Naopak vzdálenější ostrovy (v pravé části grafu) jsou charakteristické vysokou obměnou druhů, protože je „nezachraňují” druhy z již relativně vzdálené pevniny. Je tedy důležité si uvědomit, že procesy imigrace a extinkce nejsou na sobě nezávislé, ale že imigrace může významně snižovat míru extinkce zvyšováním genetické variability ostrovní populace jako v tomto případě.

Obr. 46: Modifikace původního (A) MacArthurova a Wilsonova modelu. Rescue effect (B) se projevuje redukcí míry extinkce (a proto i obměny druhů) na blízkých ostrovech, protože neustálý přísun imigrantů může doplňovat jinak se zmenšující populace. I = míra imigrace; E = míra extinkce; T = míra obměny druhů (turnover); S = počet druhů; P = počet druhů ve zdrojové oblasti; s = malý ostrov; L = velký ostrov; N = blízký ostrov; F = vzdálený ostrov (Lomolino et al. 2006).

 

Target area effect

Jiný fenomén představuje tzv. target area effect, tedy vliv velikosti ostrova na počet migrantů, neboť větší ostrov má větší šanci, že si jej všimnou aktivní migranti, stejně jako že se na něm zachytí migranti pasivní.

Obr. 47: Target area effect (B) představuje tendenci míry imigrace zvyšovat se na velkých ostrovech. I = míra imigrace; E = míra extinkce; T = míra obměny druhů (turnover); S = počet druhů; P = počet druhů ve zdrojové oblasti; s = malý ostrov; L = velký ostrov; N = blízký ostrov; F = vzdálený ostrov (Lomolino et al. 2006).

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

Zdroje:

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. (1963): An equilibrum therory of insular zoogeography. Evolution 17: 373-387.

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. (1967): The Theory of Island Biogeohraphy. Monographs in Population Biology, no. 1. Princeton University Press. Princeton NJ

MACDONALD, G.M. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8

WHITTAKER, R. H. ed. (1998): Island biogeography: ecology, evolution and conservation. Oxford: Oxford University Press. xi, 285 s. ISBN 0-19-850020-3