Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

3. Ostrovní biogeografie

3.1 Základní vztahy

MacArthur a Wilson (1967) přišli s teorií, která vysvětlovala dva základní vztahy v ostrovní biogeografii: narůstající počet druhů se zvětšující se plochou ostrova (species-area relationship) a klesající počet druhů s narůstající izolovaností ostrova (species-isolation relationship). Tyto vztahy byly biogeografům dobře známy již od konce 18. století, ale pravděpodobně největší inspirace pro rovnovážnou teorii přišla z poměrně nedávných pozorování, kde imigrace a extinkce druhů byly relativně častým fenoménem dokonce i v ekologickém čase. Během dvacátého století, opakované biologické průzkumy Krakatau a jiných ostrovů (zbavených života v důsledku sopečné činnosti) prozradily, že imigrace a extinkce byly opakující se procesy a že ostrovní společenstva byla vystavena značné obměně (species turnover) tím, jak noví kolonisté nahrazovali vymřelé druhy. Teorie MacArthura a Wilsona byla přijata jako obecná myšlenka, která představuje základ těchto pozorování (species-area relationship, species-isolation relationship, turnover) a navrhuje jednoduchý vysvětlující model.
 

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

Zdroje:

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. (1967): The Theory of Island Biogeohraphy. Monographs in Population Biology, no. 1. Princeton University Press. Princeton NJ.

MACDONALD, G.M. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8

WHITTAKER, R. J. ed. (1998): Island biogeography: ecology, evolution and conservation. Oxford: Oxford University Press. xi, 285 s. ISBN 0-19-850020-3