Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

4. Biogeografické oblasti světa

V následujícím textu se zaměříme na moderní pojetí biogeografických regionů/oblastí světa. Speciálně zmíníme dobře známé prvky endemické fauny a flóry každého regionu a budeme diskutovat některé nejdůležitější události jejich biogeografické historie. Jak uvidíte, načasování, při kterém se různé kontinentální desky scházely nebo rozcházely je rozhodující při vysvětlování současného rozšíření mnoha savců a rostlin. Přestože, někteří autoři rozlišují také Antarktickou a Oceánickou fyto- a zoogeografickou oblast, nebudeme je zahrnovat v naší diskusi, protože Antarktida není domovem žádného terestrického savce a flóra a fauna Oceánické oblasti může být na úrovni čeledí považována za kombinaci elementů, které se rozšířily z kontinentálních oblastí.

Obr. 48: (a) Zoogeografické oblasti světa; (b) Fytogeografické oblasti světa; (c) Biogeografické (fyto- a zoogeografické) oblasti světa - vymezení podle E. C. Pieloua (1979) (MacDonald 2003, upraveno).

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

Zdroje:

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

MACDONALD, G.M. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8

PIELOU, E.C. (1979): Biogeography. Wiley, New York. ISBN 0-471-05845-9