Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

5.2.4 Skupina typů geobiocénů

Skupina typů geobiocénů (STG) je typologickou (opakovatelnou) jednotkou. Sdružuje sobě si blízké elementární jednotky - typy geobiocénů - na základě podobnosti stanovištních podmínek, indikované podobností přirozených fytocenóz. Skupiny typů geobiocénů tvoří rámec natolik, homogenních ekologických podmínek (klimatických, půdně-chemických a půdně-hydrických), že se vyznačují určitým druhovým složením a prostorovou strukturou přírodních biocenóz a často i fyziognomií biocenóz současných.

V rámci ČR se nachází 150 skupin typů geobiocénů, v rámci jednoho typu biochory je zpravidla 4 až 12 skupin typů geobiocénů. Charakteristiky vybraných skupin typů geobiocénů jsou uvedeny zde. Ostatní STG jsou charakterizované v publikaci Geobiocenologie II (Buček & Lacina 1999). Jejich celostátní zákres neexistuje, po částech je ho možno v různé kvalitě najít v generelech a plánech místních územních systémů ekologické stability krajiny.

Principy geobiocenologické typizace krajiny na jejichž základě jsou skupiny typů geobiocénů vymezovány naleznete v kapitole 5.4.1 Geobiocenologie.

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

Zdroje:

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

CULEK, M. (ed.) 1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. 244 s. ISBN 8085368803

CULEK, M. (ed.) 2005: Biogeografické členění České republiky II. díl. AOPK ČR, Praha. 800 s. ISBN 8086064824

MADĚRA, P. & ZÍMOVÁ, E. eds. (2005): Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. Ústav lesnické botaniky, typologie a dendrologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol., Brno. [CD-ROM].