Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

5.2 Definice biogeografických jednotek

5.2.1 Biogeografická podprovincie

Biogeografická podprovincie je individuální (neopakovatelnou) jednotkou biogeografického členění krajiny. Její biota má svoji charakteristickou pestrost s typickou kombinací geoelementů a své vlastní  endemické druhy. Je tvořena územím se svéráznou modifikací vegetační stupňovitosti, přičemž se od okolních podprovincií zpravidla liší hlavními edifikátory jednoho nebo dvou vegetačních stupňů. V rámci podprovincie se vyskytuje podobná geologicko-geomorfotogická stavba a makroklima. Plocha podprovincie je řádově 10 km2.

V České republice rozlišujeme v rámci provincie středoevropských listnatých lesů celkem 3 podprovincie. Jsou jimi:

Hercynská podprovincie

Polonská podprovincie

Západokarpatská podprovincie

V rámci panonské provincie rozlišujeme na území České republiky také čtvrtou podprovincii:

Severopanonská podprovincie

Obr. 62: Biogeografické podprovincie České republiky. 

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

Zdroje:

CULEK, M. (ed.) 1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. 244 s. ISBN 8085368803

CULEK, M. (ed.) 2005: Biogeografické členění České republiky II. díl. AOPK ČR, Praha. 800 s. ISBN 8086064824

MADĚRA, P. & ZÍMOVÁ, E. eds. (2005): Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. Ústav lesnické botaniky, typologie a dendrologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol., Brno. [CD-ROM].