Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Linduška horská (Anthus spinoletta Linnaeus, 1758)

Pták veliký asi jako vrabec, štíhlejší s dosti vysokými tmavými nohami. Délka 15-17 cm, hmotnost 17-28 g. Samec ve svatebním šatě má načervenalou hruď bez proužků, šedohnědá záda a bílý proužek přes oko. Samice a samec v prostém šatě mají hruď podélně čárkovanou.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Hnízdí zpravidla až nad horní hranicí lesa a v kosodřevině. Vyhledává otevřené terény s krátkou travinnou vegetací, jako jsou horské louky, pastviny, alpínské hole, kamenité sutě a srázy.

Rozšíření: V Eurasii žije linduška horská velmi ostrůvkovitě ve středoevropských, jihoevropských a asijských horských oblastech včetně Turecka a Kavkazu, vesměs v nadmořských výškách od 615 do téměř 3000 m. U nás pravidelně v malém počtu hnízdí ve vysokých horských polohách (nad 800 m n. m.) v Krkonoších, v Jeseníkách, na Kralickém Sněžníku a v Moravských Beskydech.

V posledních desetiletích silně ubývající druh, v Červeném seznamu ČR je v kategorii ČR - druh kriticky ohrožený.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8844/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Anthus_spinoletta