Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Skorec vodní (Cinclus cinclus Linnaeus, 1758)

Pták o něco menší než špaček, dorůstá 17-20 cm, váha 60g. Nápadný je svým krátkým, nahoru zvednutým ocáskem. Barva jeho peří je většinou sametově černá, nebo hnědavá na hlavě a rezavě hnědá pod bílým podbradkem.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Hnízdí podél mělkých vodních toků, s rychle proudící vodou ve vrchovinách a horských oblastech.

Rozšíření: Skorec vodní obývá izolované oblasti především ve vyšších polohách, od Irska na východ po středoasijská pohoří, od severu Skandinávie a Uralu na jih po Blízký východ a také pohoří Atlas v severozápadní Africe.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Cinclus_cinclus

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8853/